18/07/2024

Οι δημόσιοι υπάλληλοι από δω και στο εξής θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους κάθε ζημιά τους απέναντι στο κράτος!!

0

Οι δημόσιοι υπάλληλοι από δω και στο εξής θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους κάθε ζημιά τους απέναντι στο κράτος!!

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Οι 10 εντολές του κράτους για τους Δημοσίους υπαλλήλουςΠροσεκτικότεροι και πιο τακτικοί θα είναι στο μέλλον οι δημόσιοι υπάλληλοι αφού από δω και στο εξής θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους κάθε ζημιά τους απέναντι στο κράτος!! Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρ. Σταικούρα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο και με βάση τον αστικό κώδικα, ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του.

Η τιμωρία…

-Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέμπεται υποχρεωτικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

-Σε περίπτωση βαρείας αμέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεμφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς που επήλθε στο Δημόσιο ή της αποζημίωσης που το τελευταίο υποχρεώθηκε να καταβάλει.

-Αν η ζημιά ήταν ομαδική …ευθύνες αποδίδονται σε όλους, ενώ η αξίωση του Δημοσίου κατά υπαλλήλων του για αποζημίωση παραγράφεται σε πέντε έτη.

Ο  αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας θέλοντας να βάλει φρένο στην ατιμωρησία, στην εγκύκλιο που υπογράφει,  τονίζει ότι οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στο Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να κινείται, η διαδικασία αναζήτησης του ποσού που καταβλήθηκε κατά του υπαίτιου ή των υπαίτιων υπαλλήλων αμέσως μετά την πληρωμή εκ μέρους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., και των ο.τ.α. του ζημιωθέντος τρίτου. Για την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής δημόσιων κ.λπ δαπανών, Υπηρεσίες θα πρέπει, αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων, να ενημερώνουν το Γενικό Επίτροπο για τα περαιτέρω.
Άντε να μπαίνει επιτέλους τάξη, αρχής γενομένης από τους Δημοσίους υπαλλήλους ! Αυτοί φταίνε για όλα! Αλλά δεν έχει πλάκα το γεγονός ότι ενώ κόβουν τους μισθούς και τα επιδόματα των Δημοσίων Υπαλλήλων παράλληλα τους επιφορτίζουν με περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες; Δε διαφωνούμε στο ότι ο Δημόσιος Υπάλληλος θα πρέπει να φέρει ευθύνη για τις πράξεις του όπως όλοι, απλώς τόσον καιρό είχαν την απόλυτη ελευθερία και ασύγκριτες απολαβές σε σχέση με σήμερα. Μάλλον αυτός είναι ο τρόπος να μειωθεί ο Δημόσιος τομέας. Ποιος να θελήσει να γίνει Δημόσιος Υπάλληλος υπό αυτές τις συνθήκες; 
Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *