18/07/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ.

0

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

             Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 14η   Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εξέταση αιτήματος δημοτών για εύρεση χώρου στέγασης συνταξιούχων του Δήμου.
 1. Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2012, του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»”.
 1. Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 10112/Δ4/30-1-2012 εγκυκλίου Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.
 1. Λήψη καταρχήν Απόφασης για ονομασία Πλατείας στη θέση “Αλώνια” Λουτρακίου.
 1. Εκλογή τριών (3) δημοτικών συμβούλων ως εκπροσώπων Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ν. Κορινθίας για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων.
 1. Λήψη Απόφασης για συνεργασία του νέου Καλλικρατικού Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με εγκεκριμένα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
 1. Γνωμοδότηση για εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στην οδό Παπανικολή 8 στο Λουτράκι.
 1. Αποδοχή ποσού #33.167,77# €, προερχομένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών, για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (A’ κατανομή έτους 2012) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.
 1. Αποδοχή ποσού #13.199,81# €, προερχομένου από Υπουργείο Εσωτερικών, ως έκτακτη επιχορήγηση, για κάλυψη της δαπάνης φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων (κατανομή 2011) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.
 1. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας νεκροταφείου & δικαιώματος χρήσης τάφου τετραετούς ταφής, ετών 2006-2009, επονόματι ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μιχαήλ του Σταύρου, και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τελών Ακαθαρίστων Εσόδων και του αντίστοιχου προστίμου, έτους 2009, επονόματι ΛΙΝΑΚΗ Αντωνίας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.
 1. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), Τελών Νεκροταφείου & Τελών Ύδρευσης, επονόματι ΖΕΡΒΟΥ Αλ. Δημητρίου.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Ανάπλαση δρόμων στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 62/2008).

 

 

 

Κοινοποίηση:                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. κ. ΠΕΠΠΑ Παν. Δημήτριο

   Παν. Γιάτρισσας τέρμα

   203 00 Λουτράκι

   (για να ενημερώσει και τους

   λοιπούς αιτούντες)

2.κ. Ζερβό Αριστείδη –

  Πρόεδρο της Π.Ε.Α.Ε.Α.

3.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

   του Δήμου                                                                     ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *