Ο Π.Τατούλης δεν μερολήπτισε υπέρ της κόρης του και την απέλυσε

Spread the love

Στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου που απαιτεί την  μείωση των θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων στους Δήμους και τις Περιφέρειες, ο Πέτρος Τατούλης υπέγραψε την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τέσσερις ειδικούς συνεργάτες του, διότι πλεόναζαν, μεταξύ αυτών και για την κόρη του Παρασκευή Τατούλη που κατείχε θέση δημοσιογράφου.

Θυμίζουμε ότι είχε προκληθεί σάλος όταν είχε προσληφθεί.  Για την ιστορία αναφέρουμε:
Στις 5 Απριλίου του 2011 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο φύλλο 218 η απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία προσλαμβάνονται σε θέσεις δημοσιογράφων η Παρασκευή Τατούλη και ο Απόστολος Τσοράκης. «Με την αριθ. 1093/7−2−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010, τον Οργανισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 131/27−12−2010 τ.Α΄) λαμβάνονται ο Τσοράκης Απόστολος του Σωτηρίου και η Τατούλη Παρασκευή του Πέτρου σε θέσεις Δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη. (Αρ. βεβ. απόφ. Περιφέρειας Πελοποννήσου: 1023/ 3−2−2011)».

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.