Η έρευνα περιέλαβε ανθρώπους 2 γειτονιών της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, οι οποίοι φορούσαν μόνιτορ για τον καρδιακό παλμό όταν έβγαιναν για περίπατο στην περιοχή τους. Ορισμένοι άδειοι χώροι βελτιώθηκαν με πράσινο, που περιλάμβανε γρασίδι, δέντρα και χαμηλό ξύλινο φράχτη.

Οι συμμετέχοντες έκαναν περίπατο στους πράσινους χώρους 3 μήνες πριν και 3 μήνες μετά τη βελτίωσή τους.

Το να βρίσκεται κάποιος κοντά σε πράσινους ελεύθερους χώρους συνδέθηκε με μέση μείωση του καρδιακού παλμού κατά περισσότερο από 5 παλμούς το λεπτό σε σύγκριση με χώρους που δεν ήταν πράσινοι.

Επιπλέον ανάλυση έδειξε ότι η συνολική καθαρή μείωση του καρδιακού παλμού όταν κάποιος ήταν κοντά ή έβλεπε πράσινο ήταν περισσότερο από 15 παλμούς το λεπτό.

Η ερευνήτρια, Dr. Eugenia South, του University of Pennsylvania School of Medicine, δήλωσε ότι χρησιμοποίησε τον καρδιακό παλμό ως δείκτη οξέως στρες και η μείωση που παρατηρήθηκε υποδεικνύει βιολογική σχέση μεταξύ στρατηγικών βελτίωσης των εγκαταλελειμμένων αστικών χώρων -πχ με δημιουργία πρασίνου- και της μείωσης του στρες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού ‘’American Journal of Public Health.’’