Νωρίτερα θα ξεκινήσουν φέτος οι Πανελλαδικές εξετάσεις

ÔÑÉÊÁËÁ - ÐÁÍÅËËÇÍÉÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ Óôéãìéüôõðá áðï ôçí Ýíáñîç ôùí Ðáíåëëçíßùí åîåôÜóåùí óôï åîåôáóôéêü êÝíôñï ôïõ 3ïõ Ëõêåßïõ óôçí ðüëç ôùí ÔñéêÜëùí. (EUROKINISSI / ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Νωρίτερα θα ξεκινήσουν φέτος οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τους τελειόφοιτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, καθώς και για τους απόφοιτους παλαιοτέρων ετών.

Την επίσπευση των Πανελλαδικών, επιβάλλουν τόσο το γεγονός ότι ουσιαστικά η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται στις 22 Απριλίου, λόγω των διακοπών του Πάσχα που φέτος πέφτει την 1η Μαίου, όσο και το γεγονός ότι οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, τόσο πανελλαδικά όσο και ενδοσχολικά.

Τη “διπλή” εξέταση επιβάλλει το νέο σύστημα πρόσβασης, σύμφωνα με το οποίο, αποσυνδέεται το απολυτήριο Λυκείου από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το πρόβλημα είναι ότι το έτσι κι αλλιώς εξετασιοκεντρικό σύστημα, επιβαρύνεται συνολικά με 4 επιπλέον εξετάσεις μαθημάτων, δηλαδή ο συνολικός χρόνος εξετάσεων επιμηκύνεται κατά μία εβδομάδα τουλάχιστον.
Οι ασφυκτικές ημερομηνίες, ανάγκασαν το Υπουργείο να δηλώσει ότι πρώτα θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές και μετά οι ενδοσχολικές εξετάσεις, πράγμα που αποτελεί παράδοξο αφού για τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής, προαπαιτούμενο είναι η απόκτηση απολυτηρίου.
Με βάση τα παραπάνω το “απώτατο” όριο για την έναρξη των εξετάσεων είναι η 16/5/2016 ενώ πιθανή ημερομηνία θεωρείται και η 13/5/2016.
Πηγή: paideia24.gr
Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.