Δείτε ποιοι ψήφισαν να έρθουν τα λύματα στο Λουτράκι και ποιοι καταψήφισαν

Το φλέγον θέμα που απασχόλησε την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σε απλά ελληνικά η συγκέντρωση λυμάτων στην πόλη του Λουτρακίου από παρακείμενες περιοχές. Αυτή η φιλοδοξία της Δημοτικής Πλειοψηφίας υποστηρίχτηκε από όλη την παράταξη του Δημάρχου και έπειτα από εισήγησή του (απόντ0ς του κου Μπάκου ο οποίος επίσημα δήλωσε την αποχώρησή του).

Η παρατάξεις της Μειοψηφίας καταψήφισαν σύσσωμες, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό.

Το θέμα όπως ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ της πράξης “Έργα αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής”.
3.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 μεταξύ Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, Δήμου Κορινθίων και ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Περαχώρας για την Πράξη “Έργα αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής”. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.
4.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 μεταξύ Δήμου Κορινθίων, Δήμου Βέλου – Βόχας & Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, για την πράξη ‘’Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς & επέκταση υφιστάμενης Ε.Ε.Λ.’’ Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.