13/04/2024

98

Μέχρι στιγμής έχει καταμετρηθεί το 98,20% των εκλογικών τμημάτων της χώρας. Με βάση τα αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών, τα ποσοστά που παίρνουν...