17/07/2024

της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. Από τη Ν∆ επανεκλέγεται ο Αλέξανδρος Κοντός