Συζήτηση για τη Κατάργηση Δημοσίων Υπηρεσιών στον Δήμο

Ελλάς το Μεγαλείο σου! Συζήτηση για τη Κατάργηση Δημοσίων Υπηρεσιών στον Δήμο.

Ολοκληρώθηκε μετά τις 21:30 η συζήτηση για την επαπειλούμενη συρρίκνωση ή κατάργηση των Δημοσίων Υπηρεσιών στο Δήμο μας με κλείσιμο του...