Στο Ν. 4508/2017, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπονται μετά από Τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημαντικές εκπτώσεις στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Οι αλλαγές αυτές ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2018 και αφορούν το σύνολο των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Πρόκειται για εκπτώσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο Κοινωνικο τιμολόγιο, τις μειώσεις στις χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ, καθώς και τη δυνατότητα αποπληρωμής των λογαριασμών σε μηνιαία βάση, αναδιαμορφώνουν την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ και προσφέρουν σημαντικές ελαφρύνσεις στους καταναλωτές.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Share