17/07/2024

από τρεις που εκλέχθηκαν το 2009 και έναν βουλευτή εκλέγουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Η Ν∆ εκλέγει τον Κυριάκο Γε