​Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού ​ Συμβουλίου

Spread the love

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 3η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη Απόφασης για την αναγκαιότητα εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στην πλατεία Κυρα – Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας, κατόπιν λύσης της μισθώσεώς του.

2.Έγκριση ανάθεσης, σε τρίτο, της προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας, κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2016, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)” και τροποποίησης πίνακα στοχοθεσίας.

4.Χορήγηση ή μη στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Νικόλαο άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς, άνευ θέσης.

5.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών λαϊκών αγορών χρήσης Β’ τριμήνου 2016, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

7.Διαγραφή ή μη ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου λαϊκών αγορών, για το Β’ τρίμηνο 2016, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

8.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.