Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

 

Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων στην συνεδρίαση του της 19ης /09/2016 η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η παροχή τεχνικής υποστήριξης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου , για την ωρίμανση φακέλων έργων , που αφορούν νέες υποδομές , συντηρήσεις υπαρχουσών υποδομών , προμήθεια εξοπλισμού και υλικών και ειδικότερα τη σύνταξη και θεώρηση μελετών , τον έλεγχο πληρότητας και την λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για έργα που αφορούν το Νοσοκομείο .

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και διακηρύξεων έργων , μελετών και προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και η επίβλεψη και παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων που αφορά τα ανωτέρω.

Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης που θεωρείται καινοτόμος ενέργεια και ελπίζουμε ότι θα ακολουθηθεί και από άλλους Δήμους στους οποίους λειτουργούν Νοσοκομεία της Περιφέρειας, θέτει τις βάσεις συνεργασίας του Δήμου με το Νοσοκομείο Κορίνθου , στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου της αναβάθμισής του τελευταίου και αποτελεί σημαντική συνδρομή στην προσπάθεια της Διοίκησης του Νοσοκομείου για ποιοτικότερη και σύγχρονη παροχή υπηρεσιών Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου εκφράζει τις ευχαριστίες του στο Δήμαρχο ,τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για την καθολική αποδοχή και ψήφιση της πρότασης αυτής.

Για το ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου

Η Διοικήτρια Δημ.Καλομοίρη

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.