Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δέδες εισηγήθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο της Δευτέρας την «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου-Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε.» με θέματα: «Αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης για τη διερεύνηση, σχεδιασμό, αξιολόγηση και ωρίμανση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης και της προσπελασιμότητας της περιοχής Ισθμός-Κόρινθος» και «Γεράνεια Όρη: Ανάδειξη-Σήμανση Μονοπατιών».

Η πρόταση αναβάθμισης του Ισθμού, περιλαμβάνει την αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος παράλληλα με τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομών, με στόχο τη διεύρυνση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με απώτερο στόχο την προστασία του.

Ισως και μέχρι το καλοκαίρι να είναι ορατά τα έργα που θα κάνει η περιφέρεια στην περιοχή του Ισθμού.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο που αποτελεί για πολλά χρόνια αίτημα της Κορινθίας.

Η δεύτερη προγραμματική σύμβαση αφορά την αξιοποίηση του ορεινού όγκου των Γερανείων.

Αναφορικά με τα μονοπάτια στα Γεράνεια Όρη, εκτός από την αναψυχή εξυπηρετούν επιπροσθέτως τη διαρκή επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών που διέρχονται, και την προστασία των δασών που αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους, διευκολύνοντας δασικούς υπαλλήλους και πυροσβέστες, κυνηγούς, εθελοντές, διασώστες κλπ. να προσεγγίσουν φλεγόμενες περιοχές ή να απεγκλωβιστούν από αυτές με ασφάλεια. Έτσι, εκτός από την ανάπτυξη, τα μονοπάτια συμβάλλουν στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.