13/06/2024

Σχεδόν διπλάσιες οι αγροτικές περιοχές της Ελλάδας του μέσου όρου της Ε.Ε.

0

Σχεδόν διπλάσιες οι αγροτικές περιοχές της Ελλάδας του μέσου όρου της Ε.Ε.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Έπιασαν λευκό καρχαρία στα Μέγαρα!Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελλάδα η κατανομή του εδάφους με βάση τον τύπο της περιοχής το 2013 έχει ως εξής: σε σύνολο 131.621 km2, οι αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν τα 108, 216 km2 και ποσοστό 82,2 %, οι ενδιάμεσες τα 15.914 km2 και ποσοστό 12,1 % και οι αστικές περιοχές τα 7.491 km2 και ποσοστό 5,7 %.

Όσον αφορά την επικράτεια της ΕΕ των 28 κρατών μελών αυτή  καλύπτει σχεδόν 4,5 εκατομμύρια km2, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα βρίσκονται στην ΕΕ των 15 παλαιών κρατών μελών και το υπόλοιπο ένα τέταρτο στην ΕΕ των 13 νέων κρατών μελών. Εξ αυτών:
-Οι αγροτική περιφέρειες καλύπτουν το 52% του εδάφους της ΕΕ.
-Οι ενδιάμεσες περιοχές καλύπτουν το 38,2% της περιοχής του συνόλου της ΕΕ.
-Οι αστικές περιοχές αντιπροσωπεύουν μόνο το 9,8% του εδάφους της ΕΕ.

Σημειώνεται πως οι αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ΕΕ των 13 νέων κρατών μελών, όπου αντιπροσωπεύουν το 58,3% του εδάφους, ενώ οι αστικές περιοχές καλύπτουν μόνο το 6,3% αυτού.

Επίσης, εμφανίζονται σημαντικές διαφορές κατά τη σύγκριση των κρατών μελών. Οι κατ΄ εξοχήν αγροτικές περιοχές, εκτός της Ελλάδας, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% του εδάφους στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στην Φινλανδία. Αντίθετα, μόνο το 2,1% του εδάφους της Ολλανδίας έχει ταξινομηθεί ως κατ΄ εξοχήν αγροτικό.

Επιπλέον, βάσει της μεθοδολογίας ταξινόμησης που χρησιμοποιείται  για τον καθορισμό των τριών κατηγοριών των περιοχών(κατ΄ εξοχήν αγροτικές, ενδιάμεσες και αστικές) και του γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν μία μόνο περιφέρεια, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα δεν έχουν καμία περιοχή που να έχει ταξινομηθεί ως κατά κύριο λόγο αγροτική.

Πηγή: paseges.gr

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *