Συνεχίζεται απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 26η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ. σε τακτικήσυνεδρίαση, για συζήτηση  και λήψης Απόφασης επίτων κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 25ης Σεπτεμβρίου 2019 διακοπείσας συνεδρίασης.

1.Καθορισμός κοινοχρήστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2020 – 2022.

2.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2019 Α.Δ.Σ.,περί τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου, οικονομικού έτους 2019

3.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 205/2019 Α.Δ.Σ., περί έγκρισης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 (Δ’ τρίμηνο).

5.Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019 (Α’ & Β’ τρίμηνα).

6.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

7.Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας των 7ου & 9ου τμηματικών προϋπολογισμών της υπ΄ αριθμ. 38/2019 μελέτης που αφορούν την προμήθεια τροφίμων του ν.π.δ.δ. ΔΟΚΟΠΑΠ.

8.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικής Σχολής του Δήμου μας.

9.Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

10.Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

11.Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».

12.Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για το υπόλοιπο της διετίας 2018 – 2020 (ήτοι έως 31/08/2020). Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 195/2018 Α.Δ.Σ.

13.Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή                              εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον                              Δήμο, καθώς και μίσθωσης,  εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων.

14.Εξέταση αιτήματος ΜΟΥΡΙΚΗ Σωτήριου για μείωση μισθώματος                          δημοτικού ακινήτου στη δυτική παραλία Ισθμίας  (κρυφή παραλία).

15.Κατανομή ποσού #78.603,53# € από ΚΑΠ 2017 & 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

16.Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”.

17.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PepsiCo ΗΒΗ ΕΠΕ.

18.Ονομασία οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας.

19.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για το έτος 2020.

20.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του ν.π.δ.δ. Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π. “MEΡIΜΝΑ” με Τράπεζες,                   Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ καθώς και για τις ηλεκτρονικές                   συναλλαγές του,  για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για το έτος 2020.

21.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας” με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του,  για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για το έτος 2020.

Κοινοποίηση:              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 του Δήμου

  ​​     Θυμής Φίλιππας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.