Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 16η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

​1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 (Δ’ τρίμηνο).

​2.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων.

​3.Γνωμοδότηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού & θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου ‘’Διαμόρφωση ράμπας ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών’’ στη θέση “Καλαμάκι” της Δ.Κ. Ισθμίας.

​4.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄.

​5.Έγκριση μερικής (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄.

​6.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας με τίτλο ΄΄Ανάληψη διαδικασιών για την υλοποίηση σύναψης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών φραγμάτων για την προστασία των λουομένων από το φαινόμενο των μεδουσών. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

​7.Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ΄΄Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

​8.Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ΄΄Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

​9.Λήψη καταρχήν Απόφασης για μετονομασία οδού στη Δ.Κ. Ισθμίας.

​10.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2017.

​11.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ή μη ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι.

​12.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

​13. Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων Δήμου μας για συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) στην πόλη Αζερμπαϊτζάν (30/5 – 2/6/2018). Έγκριση δαπανών. Διάθεση πίστωσης.

​14.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας.

​15.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών χρήσης και καθαριότητας νέου Κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, έτους 2016, και επαναβεβαίωση αυτής.

​16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, ετών 2000 – 2008 & 2011 – 2016.

​17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας & στην Τ.Κ. Πισίων, ετών 2015 – 2016.

​18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

​19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων εσόδων και αντίστοιχων προστίμων.

​20.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης Α’ τετραμήνου 2013 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.