Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη

Spread the love

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτικήσυνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”  (ΜΕΡΙΜΝΑ).  

2.Έγκριση οικονομικού απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”  (ΜΕΡΙΜΝΑ).

3.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου στις εγκαταστάσεις του υπό επέκταση κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας MERCANTILE Α.Ε. στον οικισμό “Κυρα – Βρύση” της Δ.Κ. Ισθμίας.

4.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ στη θέση “Κοκκινιές ή Κοκκινέδες” της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

5.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 (Α’ τρίμηνο).

6.Αποδοχή ποσού #95.220,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2018) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η, 2η, 3η & 4η κατανομές 2018).

7.Εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (16) της υπ’ αριθμ. 1/1998 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι (Ο.Τ. 317-288-281-280-304 & Κ.Χ. 305) δυνάμει της 69/2014 Απόφασης Μ.Π.Κ.

8.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

9.Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Λουτρακίου ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Αθανάσιο άδειας πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018.

10.Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Αγ. Θεοδώρων ΣΤΑΜΟΥ Σωτ. Ιωάννη άδειας πώλησης  νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2018, λόγω αντικατάστασης του βυτιοφόρου οχήματός του.

11.Χορήγηση ή μη στον ΔΕΔΕ Θεόδωρο άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για δραστηριοποίηση σε λαϊκές αγορές, άνευ θέσης.

12.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Νικηταρά 91Α στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.  

13.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ι. Λέκκα 28 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

14.Έγκριση εκτέλεσης & επιλογή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου “Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των ΟΤ 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”.

15.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 64/2017).

16.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 65/2017).

17.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. έτους 2001.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων και αντίστοιχων προστίμων έτους 2015 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

19.Επιστροφή ή μη ποσού στον ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ Ηλία από δικαίωμα βοσκής για το έτος 2016,  ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος.

20.Επιστροφή ή μη ποσού στον ΗΛΙΑ Κυριάκο από τέλος διατήρησης τάφου & τέλος καθαριότητας-εξωραϊσμού έτους 2017 στη Δ.Κ. Ισθμίας,  ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος.

21.Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για συμμετοχή του στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Αποβλήτων που θα διεξαχθεί στη Νάξο (13-16 Ιουνίου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

22.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουνίου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.