Συνεδριάζει απόψε το Συμβούλιο για τη Λουτράκι ΑΕ? Κι αν αναβληθεί τι γίνεται?

λαγωνικό tvtvΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 27η Ιουνίου 2013,ημέρα Πέμπτη και ώρα6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, την 30η Ιουνίου 2013, στα παρακάτω θέματα:

α) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

β) Έγκριση του Ισολογισμού και Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

δ) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.

ε) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» για το έτος 2013.

στ) Πώληση των ακινήτων της εταιρείας προς τον Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων – Ρύθμιση οφειλής προς την «Αλέξανδρος Τεχνική Α.Ε.» – Εκμίσθωση των εγκαταστάσεων του Υδροθεραπευτηρίου – Δανεισμός των εργαζομένων της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στην εκμισθώτρια εταιρεία και Έγκριση της σχετικής υπ’ αριθμ. 34/8-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ζ)Ανακοινώσεις και Προτάσεις

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.