Συνεδρίαση του Δημοτικού ​ Συμβουλίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού
​ Συμβουλίου

​Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή πρότασης περί α) του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, β) του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και γ) του ύψους του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου. Καθορισμός θέσεων.

2.Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

3.Λήψη Απόφασης για εκμίσθωση χώρου εντός του δημοτικού σταδίου Χ. ΘΩΔΗΣ στο Λουτράκι, για χρήση κυλικείου.

4.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

5.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

6.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2015, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

7.Δέσμευση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.

8.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια Park & Ride Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

9.Προσωρινή εκκαθάριση (ολοκλήρωση) της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου για την διάνοιξη δρόμου εισόδου στο δ.δ. Πισίων, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 306/2014 Απόφασης Μ.Π.Κ.

10.Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) χώρου επί δημοτικού πεζόδρομου, παραπλεύρως καταστήματός της επί της οδού Γ. Λέκκα 54 στο Λουτράκι.

11.Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου για συμμετοχή του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ (Μάιος 2015). Διάθεση πίστωσης.

12.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 60/2010).

13.Εξέταση αιτήματος ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ Αθηνάς για επιστροφή ποσού από δημοτικά τέλη (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ), στη Δ.Κ. Ισθμίας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

14.Εξέταση αιτήματος της COVACHEVA DEL ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. για επιστροφή ποσού από παράβολο χορήγησης προέγκρισης κατ/τος, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών λαϊκών αγορών, ετών χρήσης 2012 – 2014 & α’ τριμήνου 2015.

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων, ετών 2007 – 2009 & 2011, επονόματι ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου.

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ Λουτρακίου, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ Λουτρακίου, επονόματι ΒΑΡΕΛΑ Αθανασίου, κι επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών και δικαιωμάτων νεκροταφείου Λουτρακίου, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΤΣΙΜΠΙΚΟΥ Παναγιώτη, και επαναβεβαίωσή τους.

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

23.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιούλιος 2015).

24.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Αύγουστος 2015).

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

One thought on “Συνεδρίαση του Δημοτικού ​ Συμβουλίου

  1. Ως δια μαγείας έχει αποσυρθεί απο την ιστοσελίδα του Δημου η ανακοίνωση (η οποία υπήρχε την Παρασκευή). Γνωρίζετε αν θα πραγματοποιηθεί το συμβούλιο???

Leave a Reply

Your email address will not be published.