Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα: ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε., ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ. και άλλα

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 26η      Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός της θέσης που αυτός θα τηρήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, την 28η Φεβρουαρίου 2015, με μοναδικό θέμα “Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας”.

2.Έγκριση καταβολής μερικώς διακανονιζόμενης υποχρέωσης της λυθείσας και υπό εκκαθάριση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ. προς το προσωπικό και το ΙΚΑ.

3.Χαρακτηρισμός αντιπλημμυρικών έργων που περιλαμβάνονται στην «Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας ευρύτερης περιοχής Λουτρακίου». Υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης στο ΣΕΣ 2014-2020.

4.Ένταξη ή μη του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) του Π.Ο.Υ. Έγκριση καταστατικού. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου.

5.Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου μας.

6.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

7.Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

8.Ορισμός υπαλλήλου για πληρωμές έργων του Δήμου μας από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων με ηλεκτρονικές εντολές.

9.Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση – ανακαίνιση Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Περαχώρας – Λίμνης Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Επαρχιακής Οδού Περαχώρας (Τμήμα Β’ και Τμήμα Δ’)”.

10.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

11.Εξέταση αιτημάτων ΜΑΛΟΒΡΟΥΒΑ Ευάγγελου και ΜΑΛΟΒΡΟΥΒΑ Γεωργίου για επιμερισμό καταναλωθέντων κυβικών νερού, Α’ τετραμήνου 2009 έως και Α’ τετραμήνου 2013, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

12.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τέλους καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, έτους 2014, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δήμητρας.

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, Β’ τετραμήνου 2004 έως και Β’ τετραμήνου 2006, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΜΑΓΟΥΛΑ Ελένης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.