Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων ΔημαρχείοΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η Φεβρουαρίου 2014ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση,για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την χωροθέτηση Καζίνο στο Ελληνικό.

 1. Μερική αναμόρφωση δημοτικού προΰπολογισμού τρέχοντος έτους.

 1. Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2014.

 1. Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2014.

 1. Αποδοχή ποσού #33.167,77# €, από τακτική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Α’ κατανομή έτους 2014) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

 1. Αποδοχή ποσού #15.414,31# €, από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

 1. Λήψη Απόφασης για ανανέωση ή μη αδειών πώλησης νερού στους βυτιοφορείς Κορίνθου, για το έτος 2014.

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58/2011 Α.Δ.Σ., “περί ορισμού εκπροσώπων Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων ή μη & χορήγησης αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής σε παραλιακούς χώρους περιφέρειας Δήμου”.

 1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2014.

 1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, για το έτος 2014.

 1. Ορισμός 2(δύο) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι #5.869,41# €, για το έτος 2014.

 1. Ορισμός 2(δύο) δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, για το έτος 2014.

 1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου του δημοτικού τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, για το έτος 2014.

 1. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων περιοχής Δήμου, για το έτος 2014.

 1. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων περιοχής Δήμου, για το έτος 2014.

 1. Γνωμοδότηση επί της διαδοχής δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στους Αγ. Θεοδώρους.

 1. Υποβολή ή μη αιτήματος στον ΟΤΕ για εγκατάσταση καρτοτηλεφώνου στην περιοχή του Συλλόγου “Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης” στο Λουτράκι.

 1. Έγκριση – παραλαβή μελέτης: “Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης για την κατασκευή νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας”.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι”.

 1. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, ετών 1996-2003, επονόματι ΙΩΑΝΝΟΥ Ηλία.

 1. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του ΚΟΚ στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι CIOCANMIHAI.

 1. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους ακαθαρίστων εσόδων, έτους 2006, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΜΠΡΕΖΕΤΟΥ Δημητρίου.

 1. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας – Παράκαμψη Λουτρακίου” επονόματι ΣΤΑΥΡΟΥ Αθ. Μιχαήλ & επαναβεβαίωση αυτών.

 1. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ, ετών 2004 – 2010, στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι ΠΑΠΑΛΕΚΑ Γεωργίου, και μεταφορά αυτών στους νέους ιδιοκτήτες.

 1. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΣΤΑΣΗ Ασημίνα.

 1. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΣΤΑΜΟΥ Σπυρίδωνα του Ιωάννη.

 1. Εξέταση αιτήματος HELLASONLINE AE για επιστροφή ποσού από τέλη διέλευσης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάρτιος 2014).   
Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.