Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου αυτή την Παρασκευή

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

Πρόσκληση σε  τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού

 Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 9η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί τωνκατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή αγκυροβολίου ανοιχτής θαλάσσης για την εκφόρτωση πετρελαιοειδών – τροποποίηση όδευσης αγωγών” της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου.

2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων” (ΜΕΡΙΜΝΑ).

4.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Νικηταρά 41 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

5.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης για το ξενοδοχείο “ΜΑΡΡΕΙΟΝ”, επί της οδού Γ. Λέκκα 36 στο Λουτράκι.

6.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού σε γήπεδο ιδιοκτησίας Ι. Τσιπά & Ι. Φροσινού, στη θέση “Παλαιός Στρατών” της Δ.Κ. Ισθμίας.

7.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί της οδού Καραντάνη 3 στο Λουτράκι, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PepsiCo ΗΒΗ Ε.Π.Ε.

8.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. Εξειδίκευση πιστώσεων.

9.Μετατόπιση στύλων του ΔΕΔΔΗΕ στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας. Εξειδίκευση πιστώσεων.

10.Παράταση διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας “Εργασίες συντήρησης – επισκευής επιχρισμάτων κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 4/2019).

11.Παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας “Προμήθεια – εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε δημοτικό κτίριο” (αρ. μελ. 56/2018)

12.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 34/2018).

13.Παράταση διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας ‘’Εργασίες αποξήλωσης – επανατοποθέτησης λυόμενων αιθουσών από τον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Λουτρακίου’’ (αρ. τεχν. Έκθεσης 3189/27-02-2019)

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για τα έτη 1997 – 2017.

15.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Αυγούστου 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

16.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της                          ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” την                           18ηΑυγούστου 2019, στα παρακάτω θέματα:

α) Έγκριση της αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

β) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018

γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού                               Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική                               χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018

δ) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2019 –                            31/12/2019

ε) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της                                           “Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ” για το έτος 2019

στ) Έγκριση ή τροποποίηση των όρων δημοπράτησης του έργου “Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Εκμίσθωσης του υδροθεραπευτηρίου Loutraki Thermal Spa“.

ζ) Ανακοινώσεις και Προτάσεις

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.