Συνέχεια Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 23 1 2012 και ώρα 5:00 μμ

Συνέχεια Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 23 1 2012 και ώρα 5:00 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέματα προς συζήτηση όλα τα εναπομείναντα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή ΟΛΑ . Αφού το Συμβούλιο της 20 1 2012 αναλώθηκε σε θέματα προ ημερησίας και έκτακτα :

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, για το έτος 2012.

2.Λήψη Απόφασης για δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012, αναφορικά με τη μεταφορά μαθητών από το Δήμο για το σχολικό έτος 2011 -2012.

3.Λήψη Απόφασης για δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2012.

4.Λήψη Απόφασης για επιβολή ή μη προστίμων για ληξιπρόθεσμες οφειλές εμφιαλωτηρίων από δικαίωμα εμπορίας νερού.

5.Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών Δήμου για το έτος 2012.

6.Αποδοχή ποσού #1.296,00# € από τους ΚΑΠ προς υλοποίηση του Προγράμματος Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στο Δήμο μας, κατά το έτος 2011 (Σεπτέμβριος έως και Δεκέμβριος) και κατανομή αυτού.

7.Διαγραφή ή μη οφειλών από το υπ’ αριθ. 2/2011 τριπλότυπο επαναβεβαίωσης ανείσπρακτων εσόδων, από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ., ετών 2006, 2007 & 2008, και από τον υπ’ αριθ. 21449/2011 Βεβαιωτικό Κατάλογο  ετών 2006, 2007, 2008, 2009 & 2010, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων & παρεπιδημούντων των ΚΟΝΤΗ Φρόσως και ΜΑΝΤΑ Ιωάννη, έτους 2009, και ΜΩΡΑΪΤΗ Ουρανίας για το έτος 2008.

9.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων από οφειλή στον υπ’ αριθ. 81/2005 βεβαιωτικό κατάλογο αυθαιρέτων, επονόματι ΚΑΛΑΜΑΡΑ Γιαννούλας.

10.Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (αποκατάσταση τεχνικών έργων στο Λουτράκι)” (αρ. μελ. 111/09).

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου”

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.