14/06/2024

Συμμετοχή Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου στις κινητοποιήσεις της 16ης Μαρτίου 2023 με κλείσιμο καταστημάτων, από τις 13:00 έως τις 14:00

0

Θέμα: «Συμμετοχή Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου στις κινητοποιήσεις της 16ης
Μαρτίου 2023»
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, συντασσόμενος με την Εθνική Συνομοσπονδία
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Κορινθίας, αποφάσισε σε Έκτακτη Διοικητική
Συνεδρίαση, στις 14/03/2023, τη συμμετοχή του Συλλόγου με παρουσία του
Διοικητικού Συμβουλίου στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 16ης Μαρτίου στην
πόλη της Κορίνθου και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν σε αυτές.
Επίσης, καλεί τα μέλη του σε κλείσιμο καταστημάτων, από τις 13:00 έως τις 14:00,
εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν τη
νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου και προβάλλοντας τη δυσαρέσκειά του προς το
κράτος για τη χρόνια αναποτελεσματικότητα και την αδυναμία ανταπόκρισης στις
στοιχειώδεις ανάγκες εκσυγχρονισμού που επιτάσσει μια σύγχρονη πολιτεία.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας

Β. Γεώργαρης                                 Α. Γκρούτσης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *