24/07/2024

Αν βαριέστε να διαβάσετε δείτε σε VIDEO το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ»

5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ»

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Αν βαριέστε να διαβάσετε δείτε το σε video

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ»Στις 19/01/2011 παραλάβαμε  μετρητά  στο ταμείο της εταιρίας 56.536,47 € και καταθέσεις στις τράπεζες 119.772,64 €. Επίσης παραλάβαμε δεσμευμένα στην ΕΤΕ 1.565.206,71 € Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των προμηθευτών ήσαν 3.662.131,85 € Τα υπόλοιπα των συμβάσεων που δεν είχαν τιμολογηθεί ήσαν 2.529.221,58 €, δηλαδή συνολικά  οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές ήσαν 6.191.353,43 € Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου στην ΕΤΕ ήταν 4.900.000 €. Συνολικά δηλαδή είχαμε ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένα  1.741.515,82 € Και αντίστοιχα  υποχρεώσεις σε τράπεζες και τρίτους 11.091.353,43 € Δηλαδή παραλάβαμε ένα συνολικό άνοιγμα χρέους ύψους 9.343.837,61 € Δηλαδή με απλά λόγια ,  αν η εταιρία στις 19/01/2011 έκλεινε θα τις έλειπαν 9.343.837,61 €. Αυτή είναι η προίκα που παραλάβαμε. Στους κατασκευαστές χρεωστούσαμε  :

Α) Στον κ. Γαλανοπουλο  ΟΤ 54                   1.010.000 € Β) Στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ      5.381.134,87 € Από αυτά , δεν δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αν και θα έπρεπε γιατί αφορούν το έργο του υδροθεραπευτηρίου  : Α) η επιστροφή ΦΠΑ 642.493,57  το 2009 και 1.525.475,71 το 2010 Β) η είσπραξη επιχορήγησης του Ν 3299/04   1.457.006 € το 2010 Δηλαδή συνολικά 3.624.875,25 € Όταν εμφανίσθηκαν τα μυνηματα ότι το μέρισμα από την Κοινοπραξία θα ήταν μειωμένο , τι έκανε η διοίκηση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ? Καρναβάλια 330.000 € το 2009 και 336.000 το 2010. Φυλάξεις σχολείων 125.000 € το 2009 και 104.000 € το 2010 . Σε επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία   και πολιτιστικούς συλλόγους 327.000 €  το 2009 και 140.000 € το 2010 Σε Δώρα  και προμήθειες παιδικών αντικειμένων υπαλλήλων του Δήμου   170.000 συνολικά  το 2009 και το 2009. Αυτό λέγεται συνετή και υπεύθυνη πολιτική.!! Και ερχόμαστε δια ταύτα, πως θα  διαχειριστούμε  τα χρέη που κληρονομήσαμε.! Διαπιστώσαμε ότι η εταιρία λειτουργούσε  ακέφαλη, χωρίς διοίκηση και χωρίς συντονισμό. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα  και να τα καταγράψουμε. Μετά τον Οκτώβριο του 2010 που η εταιρία έχασε τον κοινωφελή της χαρακτήρα και έγινε καθαρά κερδοσκοπική, έπρεπε να αλλάξει η δομή της εταιρίας και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Ο κύριος σκοπός που ήταν παλαιότερα οι κατασκευές, έπαψε πλέον να υπάρχει. Τώρα πλέον ο κύριος σκοπός και τα μεγαλύτερα έσοδα προέρχονται από την εκμετάλλευση του LOUTRAKI THERMAL SPA Δεν μπορεί καμία εταιρία να επιβιώσει όταν το κάθε τμήμα ενεργεί από μόνο του, σε πολλά ζητήματα χωρίς κεντρικό συντονισμό και εποπτεία. Δεν μπορεί καμία εταιρία να επιβιώσει αν δεν υπάρχει συντονισμός σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού   και το κάθε τμήμα κανονίζει από μόνο του , πόσο προσωπικό  χρειάζεται  , χωρίς κανένα έλεγχο και κεντρική εποπτεία, και με απλή αίτηση όποιος θέλει παίρνει άδεια, όποτε το επιθυμεί. Η διοικητικές υπηρεσίες ήσαν απομονωμένες από τις δυο μονάδες λειτουργίας της εταιρίας. Τι έπρεπε να γίνει λοιπόν. Από τις πρώτες μας κινήσεις, ήταν να  μεταφερθούν οι διοικητικές υπηρεσίες από την  Μ. Αλεξάνδρου 2, στην Γ. Λέκκα 24, στον 2ο όροφο του κτιρίου του SPA, σε γραφεία και χώρους που ήσαν ελεύθερα. Να επισημάνω  ότι οι χώροι στην Μ. Αλεξάνδρου 2 , ήσαν υπεραρκετοί  για τις ανάγκες τις εταιρίας. Ταυτόχρονα με την κίνηση αυτή επιτύχαμε και μια εν δυνάμει μελλοντική πηγή εσόδου από την αξιοποίηση του κτιρίου της Μ. Αλέξανδρου 2. Δεν αρκούσε όμως αυτό. Καταστρώσαμε ένα στρατηγικό ολοκληρωμένο σχέδιο, τα πλαίσια του όποιου θα αναπτύξουμε παρακάτω. Κινηθήκαμε  ταυτόχρονα με  δέκα καίριες κινήσεις να  αναμορφώσουμε  και  αναδιοργανώσουμε την εταιρία. Και ποιο συγκεκριμένα  : 1.     Με την εξασφάλιση της ύπαρξης της εταιρίας και την αποφυγή της θέσης σε εκκαθάριση. 2.     Με την αποφυγή των προσλήψεων προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ 3.     Με την εκμηδένιση σχεδόν του ενεργειακού κόστους του SPA 4.     Με την ενίσχυση των εσόδων του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 5.     Με την δημιουργία εσωτερικού οργάνου διοίκησης. 6.     Με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 7.     Με τον καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών για την διαχείριση και τον έλεγχο της οικονομικής πορείας της εταιρίας 8.     Με την  δημιουργία brand name για το LOUTRAKI THERMAL SPA 9.     Με την  κατάστρωση marketing plan 10.            Με την κατάστρωση business plan Θα αναπτύξω με λεπτομέρειες τι σημαίνει κάθε μια από αυτές τις κινήσεις. 1.     Εξασφάλιση της ύπαρξης της εταιρίας και  αποφυγή της θέσης σε            εκκαθάριση. Η ύπαρξη της εταιρίας , όπως αναπτύξαμε προηγούμενα , έχει να κάνει με την παράγραφο 8 του άρθρου 265 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ .), που αναφέρει ότι σε τρεις συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις, η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση. Τι κάνουμε γι αυτό? Συστήνουμε θυγατρική εταιρία και ταυτόχρονα μεταφέρουμε όλο το προσωπικό από την μητρική στην θυγατρική . Η θυγατρική θα εκμεταλλεύεται πλέον και το   ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και το  LOUTRAKI THERMAL SPA. Με αυτό τον τρόπο η μητρική θα παραμείνει ένα κουφάρι, που θα έχει έσοδα μόνο από το μέρισμα από το Καζίνο. Έξοδα λειτουργικά δεν θα έχει πλέον. Ευελπιστούμε η θυγατρική να λειτουργήσει από 01/04/2012, οπότε για το 2012 , συνυπολογίζοντας , έσοδα και έξοδα που θα έχουμε από το  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και από το  LOUTRAKI THERMAL SPA, μαζί με το μέρισμα από το Καζίνο, θα καταφέρουμε να αναστρέψουμε την ζημιογόνο πορεία της εταιρίας και να βγάλουμε κέρδη. Αν μείνουμε ως έχουμε η εταιρία θα πρέπει τέλος του έτους να πάει σε εκκαθάριση. Διάλυση δηλαδή. Και τι θα γίνει με την άδεια του Καζίνο? Ποιος μας βεβαιώνει ότι δεν θα χαθεί η άδεια? Και τι θα γίνει με τα ακίνητα της εταιρίας , το Υδροθεραπευτήριο και το κτίριο άνω της Αγροτικής?  Πλειστηριασμός λένε οι νομικοί!. Δεν έχουμε άλλη επιλογή! Καθαρές κουβέντες! Οι προτάσεις  της αντιπολίτευσης , του κ. Παύλου δηλαδή  γιατί ο κ. Γκιώνης και ο κ. Πετρίτσης δεν έκαναν προτάσεις , ήταν α) Να γίνει αύξηση κεφαλαίου για να καλυφτεί η ζημία. Το επιχείρημα αυτό το αντικρούσαμε, γιατί η αύξηση κεφαλαίου αυξάνει τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και την ρευστότητα και δεν επηρεάζει την κερδοφορία της, οπότε δεν είναι εφικτή η λύση αυτή. Β)Η δεύτερη πρόταση ήταν να εκμισθώσει το προσωπικό της η μητρική εταιρία  σε άλλη εταιρία , η οποία θα εκμεταλλευτεί το SPA . Και αυτή  η πρόταση αντικρούστηκε, γιατί με βάση την νομοθεσία, πρώτον η εκμίσθωση του προσωπικού γίνεται από εταιρίες ειδικού τύπου που έχουν ειδική άδεια και δεύτερον  η εκμίσθωση πρέπει να είναι για περιορισμένο –μικρό χρονικό διάστημα και όχι  μακροχρόνια , όπως θέλουμε εμείς για να λυθεί το πρόβλημα. Γ) Η τρίτη πρόταση ήταν να παρέμβουμε στο υπουργείο για να αλλάξει τον νόμο , ή να μας επιτρέψει ο Υπουργός να κάνουμε εταιρία ειδικού τύπου. Τώρα πως μπορεί να γίνει αυτό, με υπουργούς υπό προθεσμία και σε προεκλογική περίοδο, ας το κρίνει ο καθένας μόνος του. Εδώ θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι η σύσταση  θυγατρικής εταιρίας, προβλέπεται καθαρά από το καταστατικό. Η θυγατρική εταιρία είναι μια καθαρά ανώνυμη εταιρία του Ν.2190/20 , δηλαδή μια κοινή ανώνυμη εταιρία. Δεν έχει να κάνει με δημοτική επιχείρηση ΑΕ ΟΤΑ. Δεν είναι  νέα ανώνυμη εταιρία. ΑΕ ΟΤΑ , γιατί δεν την συστήνει ο ίδιος ο Δήμος . Ο νόμος απαγορεύει ο Δήμος να έχει δυο Α.Ε. Στην περίπτωση μας ο Δήμος εξακολουθεί να έχει μια ΑΕ. Επί πλέον των ανωτέρω στηριχτήκαμε και μια γνωμοδότηση του πλέον ειδικού στην Ελλάδα στα θέματα αυτά. Του κ. Δανόπουλου, δικηγόρου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο δημόσιο δίκαιο,  Νομικού συμβούλου της Ε.Ε.Τ.Α.Α και  πρώην στέλεχος του ΥΠΕΣ , ο οποίος  επί της θητείας του, ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και το νομικό πλαίσιο των επιχειρήσεων ΟΤΑ.   Η γνωμοδότηση αναφέρει καθαρά , αλλά και  ο ίδιος ο κ. Δανόπουλος μας ανέπτυξε  κατά την πρώτη επίσκεψη του στα γραφεία της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ , όπου μας παρουσίασε την γνωμοδότηση , ενώπιον πέντε παρισταμένων, μεταξύ των οποίων και του νομικού συμβούλου της εταιρίας του κ. Κονομόδη , αλλά και στην δεύτερη ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου παρουσία του , ότι είναι νόμιμη η σύσταση  θυγατρικής εταιρίας από την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ. Μας επανέλαβε με καθαρές κουβέντες, αυτό που λέει και στην γνωμοδότηση του, ότι δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να αναφέρει ότι  απαγορεύεται η σύσταση θυγατρικής. Είπε όμως επίσης ότι δεν υπάρχει και σαφής διάταξη νόμου στο δημόσιο δίκαιο και στον Κ.Δ.Κ. , που να λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και το εξής : Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ , είναι μια δημοτική ανώνυμη εταιρία που έχει συσταθεί με βάση το άρθρο 265 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ. Τι λέει λοιπόν  η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού  : « 1. Δήμοι ή Κοινότητες, μόνοι ή με Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τρίτους, δύνανται να συνιστούν ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.». Επομένως αφού δεν προβλέπει ο ΚΔΚ κάτι απαγορευτικό στις ειδικότερες ρυθμίσεις, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιριών. Παρ΄όλα αυτά  σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιδρά στην σύσταση θυγατρικής εταιρίας, για τον λόγο ότι δεν υπάρχει σαφής διάταξη που να το επιτρέπει αυτό. Δηλαδή θέλουν ο ΚΔΚ  να ορίζει καθαρά τι θα πρέπει να κάνουμε για να μην διαλυθούμε. Δεν μας λένε όμως γιατί θα πρέπει να το λέει αυτό μόνο  ο ΚΔΚ  και το δημόσιο δίκαιο, την στιγμή που ο νομοθέτης ορίζει ότι η εταιρία λειτουργεί με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας και τις ειδικότερες διατάξεις που ακολουθούν στο άρθρο αυτό. Δηλαδή έχουμε ένα δεδομένο ότι από την μεριά μας η πλειοψηφία του Δ.Σ. λέει ξεκάθαρα ότι, προκειμένου να μην διαλυθεί η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ , συστήνουμε θυγατρική εταιρία , η οποία είναι σύννομοι  γιατί στηριζόμαστε όχι μόνο στο Κ.Δ.Κ και στο δημόσιο δίκαιο, αλλά και στο εμπορικό  δίκαιο και στον νόμο περί ανωνύμων εταιριών και από την άλλη μεριά η αντιπολίτευση μας ζητα διάταξη νόμου η οποία πρέπει να μας το επιβάλει ή να μας το επιτρέπει συγκεκριμένα. Είναι σαν να βουλιάζουμε και να βρίσκεται  μπροστά μας ένα σωσίβιο και εμείς  αντί να πιαστούμε για να σωθούμε,  ελέγχουμε αν το σωσίβιο είναι του τύπου που μας αρέσει. Ο καθένας ας κρίνει από μόνος του. Υπόψη ότι το θέμα ψηφίστηκε την τρίτη φορά στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από δυο αναβολές, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να αντιδρά. Εμείς πάντως με αίσθημα ευθύνης, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας. Θέτω όμως ένα απλό ερώτημα? Αυτή η στείρα άρνηση χωρίς επιχειρήματα και προτάσεις, που οδηγεί, στην διάσωση ή την διάλυση της εταιρίας? Κύριοι, ακούστε λίγο τον αντίλαλο της φωνής σας, κοιταχθείτε λίγο στον καθρέπτη και πείτε μου  :  Αν ήσασταν εσείς η πλειοψηφία τι θα κάνατε? Φαντάζεστε πόσες αποζημιώσεις προσωπικές θα έπρεπε να καταβάλετε  ο καθένας σας, στις αγωγές και στις αξιώσεις που υπέβαλαν η εταιρία και οι δημότες? Θα έχετε το θάρρος να ζητήσετε συγγνώμη αν αποδειχτεί ότι κάνατε λάθος.? Καλύπτεστε πίσω από την άρνηση σε όλα και του δεν κάνω τίποτα, δεν ψηφίζω τίποτα, άφησε τους να βγάλουν το φίδι από την τρυπά μόνοι τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε υποβάλει και ερώτημα προς το ΥΠ.ΕΣ  για να μας απαντήσει αν είναι σύννομη η σύσταση θυγατρικής, αν μας απαντήσουν ποτέ.!.

2.Αποφυγή των προσλήψεων προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ Με την σύσταση της θυγατρικής εταιρίας όπως προανέφερα, επιτυγχάνεται η αποφυγή των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Ο λόγος είναι ότι η θυγατρική εταιρία δεν θα είναι πλέον Α.Ε.  ΟΤΑ , αλλά μια κοινή εταιρία του Ν.2190/20 , όπως δηλαδή είναι οι κοινές ανώνυμες εταιρίες, που λειτουργούν  στην «αγορά» σήμερα.. Η διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ μας επέβαλε να προσλαμβάνουμε για συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα κάποιων  μηνών, κάποια άτομα. Αυτό όμως  δημιουργεί ένα βρόγχο  για την εταιρία, γιατί είναι υποχρεωμένη να διατηρεί συγκεκριμένο προσωπικό , ανεξάρτητα αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι, που οι ανάγκες  για την κάλυψη θέσεων  προσωπικού είναι διαφορετικές. Το όφελος που προσδοκάμε  από αυτήν την κίνηση, θα μας επιφέρει όφελος  άνω των 300.000,00 € το χρόνο. Εδώ να πρέπει να αναφέρω ότι όταν λήφθηκε η απόφαση στο διοικητικό συμβούλιο, είχε ομόφωνη αποδοχή. 3. Εκμηδένιση σχεδόν του ενεργειακού κόστους του SPA Από την ανάλυση των δεδομένων , διαπιστώσαμε ότι εκτός του προσωπικού , ένα άλλο μεγάλο κέντρο κόστους είναι η ενέργεια. Τους καλοκαιρινούς μήνες το  SPA  για να λειτουργήσει, καταναλώνει 20.000 € ρεύμα  τον μήνα και τους χειμερινούς περίπου 13.000 €. Επιπλέον τον βαρύ χειμώνα χρειάζεται 10 τόνους πετρέλαιο το μήνα για θέρμανση. Τι κάναμε ? Θα λύσουμε το πρόβλημα με την συμπαραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας. Και για να εξηγήσω για όσους δεν γνωρίζουν , με μικρό κόστος θα καταφέρουμε να πουλάμε ρεύμα στην ΔΕΗ , αντί να αγοράζουμε. Πότε ?  Έχουμε ήδη κάνει κινήσεις. Μετά από έρευνα , επιλέξαμε δυο εξειδικευμένες εταιρίες του χώρου και όχι μια, λόγω του αγνώστου αποτελέσματος, οι οποίες για να μας πουν, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, πόσο θα στοιχίσει και το ακριβές όφελος που θα προκύψει, θα έπρεπε πρώτα να κάνουν προμελέτη ή μελέτη.  Έχουμε υπογράψει  λοιπόν δυο συμβάσεις, με την μια εταιρία για προμελέτη  και με την άλλη εταιρία για κανονική μελέτη . Όταν τις παραλάβουμε , σε ένα με δυο μήνες , θα  ξέρουμε ακριβώς το ετήσιο όφελος, και το κόστος της επένδυσης. Οι εκτιμήσεις μας πάντως είναι ότι με σχετικό μικρό κόστος επένδυσης , θα έχουμε  προσδοκώμενο όφελος  άνω των 300.000 € το χρόνο. 4. Ενίσχυση των εσόδων του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ        ΚΕΝΤΡΟΥ Έχουμε υπογράψει συμφωνητικό και έχουμε αναθέσει σε εξειδικευμένη εταιρία την cardel  να υποβάλει φάκελο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 kwp , στην στέγη του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. Η ενέργεια αυτή θα επιφέρει ένα πρόσθετο έσοδο  80.000 € το χρόνο , το οποίο θα βοηθήσει στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του. Δεν μας αρκεί όμως αυτό. Αμέσως μετά  τις διαδικασίας που έχουμε δρομολογήσει για το  SPA  θα επικεντρωθούμε και στην σύνταξη και υλοποίηση  marketing plan, με σκοπό να γνωστοποιήσουμε σε ευρεία κλίμακα την ύπαρξη μας και να αυξήσουμε την πελατεία μας. Στα πλάνα μας είναι και η κατασκευή  web site , το οποίο μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. 5.Δημιουργία εσωτερικού οργάνου διοίκησης Διαπιστώσαμε ότι υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας και οι εντολές που δίδονταν δεν έφταναν ως έπρεπε στον τελικό αποδέκτη, η χάνονταν στην διαδρομή και κάπου ξεχνιούνταν. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας ή ασυνεννοησίας και μεταξύ των στελεχών. Τι κάναμε? Δημιουργήσαμε το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα εσωτερικό όργανο , το οποίο κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να επιλύσει προβλήματα, χρόνια. Αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή, τον οικονομικό Διευθυντή, τον Διευθυντή του SPA , την υποδιευθύντρια του  SPA , τον τεχνικό προϊστάμενο , την υπεύθυνη του marketing και την υπεύθυνη του συνεδριακού. Συνεδριάζει  σχεδόν καθημερινά στις 9.πμ. Σε κάθε συνεδρίαση παρευρίσκεται και η γραμματέας διοίκησης. Για κάθε θέμα που τίθεται, ορίζεται ποιος είναι υπεύθυνος για να ολοκληρώσει την επίλυση του προβλήματος, σε ποιον αναφέρεται, σε πόσο χρόνο θα δώσει λύση στο πρόβλημα, και ποια είναι η περίοδος αναφοράς  στο συντονιστικό συμβούλιο αν ο χρόνος διεκπεραίωσης υπερβαίνει την εβδομάδα. Η γραμματέας παρακολουθεί την ροη του θέματος  και τους χρόνους αναφοράς του καθενός. Ταυτόχρονα αποστέλλεται ένα email  από την  γραμματέα και όλοι αναφέρονται και απαντάνε σ΄ αυτό,  ούτος ώστε στο email αυτό να περιέχονται όλες οι αναφορές, μέχρι τη περαίωση του θέματος. Υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ των στελεχών, τα προβλήματα συζητούνται, ανταλλάσσονται προτάσεις, δίνονται κατευθύνσεις  και λαμβάνονται αποφάσεις συλλογικά. Ο κάθε διευθυντής ή υπεύθυνος τμήματος μεταφέρει τις οδηγίες  και τις κατευθύνσεις στο υπόλοιπο προσωπικό του όποιου προΐστανται. Κατά διαστήματα συγκεντρώνεται και το λοιπό προσωπικό , για να συζητηθούν άμεσα τα προβλήματα και να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις. Όλοι πλέον οι εργαζόμενοι μαθαίνουν τα λειτουργικά θέματα της επιχείρησης. Επειδή όμως κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και την συμπεριφορά με τους πελάτες, θέλουν κάτι παραπάνω , αυτή την περίοδο , είμαστε σε αναζήτηση   και επιλογή εξειδικευμένης εταιρίας,  που θα κάνει ειδική εκπαίδευση στο προσωπικό του  SPA για θέματα συμπεριφοράς και προσέγγισης των πελατών. Από κύρια εκπαίδευση θα περάσει όλο το προσωπικό υποδοχής, ο Διευθυντής, η υποδιευθύντρια. Από  εκπαίδευση θα περάσουν και οι λουτρονόμοι και οι μασέρ και οι ναυαγοσώστες και οι τεχνικοί , έστω και ολιγόωρη, για τον λόγο ότι,  επειδή περιφέρονται εντός των χώρων του  SPA  και αναγκαστικά έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, θα πρέπει  να γνωρίζουν πως θα συμπεριφερθούν απέναντι τους. Για όλες τις κινήσεις αυτές , το προσωπικό είναι ενήμερο και το ευχαριστώ θερμά για την συνεργασία του. 6. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Με την θυγατρική εταιρία θα μπορούμε πλέον να διαχωριζόμαστε το προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες και την ζήτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Μπορούμε επίσης να έχουμε ευελιξία στις προσλήψεις για ορισμένο χρόνο απασχόλησης, ή  για λιγότερες ώρες απασχόλησης , ή  για  partite απασχόληση, ή  για απασχόληση κατά μονάδα προσφερόμενης υπηρεσίας και γενικά αξιοποιώντας κάθε δικαίωμα που μας δίνει η εργατική νομοθεσία για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, είτε προγραμματισμένα , είτε έκτακτα. Μπορούμε πλέον να καλύπτουμε τις ανάγκες που προκύπτουν μεταξύ των δυο μονάδων λειτουργίας της εταιρίας ,  του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  και του  LOUTRAKI THERMAL SPA, μετακινώντας το προσωπικό , ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Πολύ σημαντικό είναι  να αναφέρουμε επίσης το γεγονός  ότι με την  λειτουργία του Συντονιστικού Συμβουλίου, όλοι οι εργαζόμενοι σε καθημερινή βάση, γίνονται κοινωνοί των ενεργειών που αποφασίζονται, μέσω των διευθυντών τους. Αυτό τους δίνει την δυνατότητα , γνωρίζοντας πλέον την κάθε ενέργεια και την σκοπιμότητα αυτής, να συμμετέχουν ενεργά για την επίτευξη του  καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, αισθανόμενοι πλέον και οι ίδιοι ότι είναι μέλη μιας ομάδας, η οποία όσο  καλύτερη συνοχή έχει , τόσο καλύτερα  ποιοτικά αποτελέσματα  μπορεί να επιφέρει. 7. Καθορισμός συγκεκριμένων ενεργειών για την διαχείριση και τον έλεγχο της οικονομικής πορείας της εταιρίας Κανονισμούς διαχείρισης η εταιρία, έχει φτιάξει παρά πολλούς, άλλωστε λεφτά υπήρχαν. Για πρώτη φορά όμως ενσωματώσαμε στον κανονισμό διαχείρισης , συγκεκριμένες ενέργειες, που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες διαδικασίες  ροής και ελέγχου των οικονομικών της εταιρίας. Για πρώτη φορά η εταιρία θα κάνει προϋπολογισμό και πρόγραμμα ταμειακών ροών. Σε μηνιαία βάση ο οικονομικός διευθυντής θα πρέπει να φέρει στοιχεία που θα αναφέρουν τον συγκεκριμένο  μήνα,  πόσα ήταν τα προϋπολογισθέντα έσοδα και οι δαπάνες, πόσα τα πραγματοποιθέντα και τι αποκλίσεις έχουν μεταξύ τους. Για πρώτη φορά η εταιρία θα έχει άμεση εικόνα για την οικονομική της πορεία και το ετήσιο διαφαινόμενο οικονομικό αποτέλεσμα. Επίσης για πρώτη φορά η εταιρία θα συντάξει πρόγραμμα ταμειακών ροών ( cash flow)  και σε μηνιαία βάση ο οικονομικός διευθυντής θα φέρει στοιχεία που θα αναφέρουν τον συγκεκριμένο μήνα , πόσες ήταν οι προϋπολογισμένες εισπράξεις και πληρωμές, πόσες οι πραγματοποιθείσες και τι αποκλίσεις είχαν μεταξύ τους τον τρέχοντα μήνα.  Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση η εταιρία να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, αν επαρκούν τα διαθέσιμα της , για την κάλυψη των αναγκών της. Καθορίστηκε επακριβώς με ποια διαδικασία θα πραγματοποιείται κάθε δαπάνη, ποιος την προτείνει, ποιος την εγκρίνει, ποιος ενημερώνεται και  επίσης αν   η δαπάνη αυτή έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα ταμειακών ροών. Το υπηρεσιακό σημείωμα έγκρισης δαπάνης  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  από τους αρμόδιους θα καρφιτσώνεται σε  κάθε τιμολόγιο και θα παραμένει στο αρχείο της εταιρίας. Καθορίσθηκε  επίσης η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές. Καθορίζεται με δικλείδες ασφαλείας, ο τρόπος πληρωμών μέσω του  internet banking  των τραπεζών. Επιβλήθηκε για λόγους ασφαλείας , η πληρωμή της μισθοδοσίας να πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών λογαριασμών και όχι με μετρητά, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά γίνεται προγραμματισμός των αδειών του προσωπικού για όλο το έτος , γεγονός το οποίο συντελεί τα μέγιστα και στην ομαλή λειτουργία της εταιρίας και κάθε εργαζόμενος μπορεί πλέον να  προγραμματίζει τις άδειες του. 8.Δημιουργία brand name για το LOUTRAKI THERMAL SPA Είναι καιρός πλέον  το LOUTRAKI THERMAL SPA  να αποκτήσει  εταιρική ταυτότητα . Είναι καιρός  φύγουμε από αυτήν την μίζερη κατάσταση.

Θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να  οδηγήσουμε το LOUTRAKI THERMAL SPA  στην ανάπτυξη .

Κατ ΄ αρχάς θα πρέπει να  αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι ανταγωνιστικών κέντρων:

• Έχουμε ένα κτίριο νεόκτιστο , καλαίσθητο με άριστη αρχιτεκτονική

•  Έχουμε Σύγχρονες, πλήρεις & πολυτελείς εγκαταστάσεις

•  Έχουμε έδρα σε διάσημη λουτρόπολη

• Έχουμε Μακρόχρονη τουριστική ιστορία

• Έχουμε Φυσικό μεταλλικό νερό

•  Έχουμε Ιαματικό νερό άφθονο προς χρήση.

• Έχουμε Αξιόλογη τουριστική υποδομή

• Έχουμε Μικρή απόσταση από την Αθήνα

• Έχουμε Εγγύτητα σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος

• Έχουμε Φυσικό περιβάλλον

• Έχουμε μια καταπληκτική παραλία που είναι από μόνη της πόλος έλξης

πολλών τουριστών.

• Έχουμε πολλή  μεγάλη δυναμικότητα

Έχουμε θέση ήδη τους στόχους και τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθούμε.

Δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αν το ΙΚΑ θα εγκρίνει προγράμματα υδροθεραπείας .

-Είμαστε  έτοιμοι  λοιπόν και αυτή την εβδομάδα πιστεύω θα τεθεί σε λειτουργία το  web site  του LOUTRAKI THERMAL SPA.

-Είμαστε έτοιμοι  και τις προσεχείς μέρες θα κυκλοφορήσει το λογότυπο του LOUTRAKI THERMAL SPA

Το λογότυπο για μία εταιρία διαδραματίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο, στη γενική εικόνα και στην πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ο πελάτης.

Σχεδιάστηκε λοιπόν ένα αρμονικό λογότυπο, βάση αναγκών, αντικειμένου και υποδομής του κτιρίου και της εταιρίας, προκειμένου να ταιριάζει στο ύφος και στο φυσικό περιβάλλον

-Είμαστε έτοιμοι και αυτές τις μέρες συγκεντρώνουμε προσφορές για την τοποθέτηση ανάγλυφης φωτεινής επιγραφής έξω από το κτίριο.

-Έχουμε σχεδιάσει 10 πινακίδες σήμανσης  και σε συνεργασία με τον Δήμο , θα τοποθετηθούν σε όλη την διαδρομή από τον Ισθμό, , τα φανάρια, τις πλατείες, το Καζίνο , τον Αγ. Γιωργη, την Ποσειδωνια. Κλπ, που θα οδηγούν τον επισκέπτη στο LOUTRAKI THERMAL SPA.

-Συγκεντρώνουμε προσφορές για τη ενδυμασία του προσωπικού, η οποία θα φέρει και το λογότυπο ,  διαφορετική για κάθε πόστο, ώστε να ξεχωρίζει ο πελάτης ποιο είναι το προσωπικό και που πρέπει να απευθύνεται.

Στην υποδοχή και στο ταμείο ,σακάκι με γραβάτα για τους άνδρες και σακάκι με φουλάρι για τις γυναίκες, οι λουτρονομοι με ολόκληρη στολή, οι μασέρ με μπλούζα, οι τεχνικοί με μπλουζάκια , κλπ

-Συγκεντρώνουμε προσφορές για κατασκευή ατομικής κονκάρδας , που θα φέρει το ονοματεπώνυμο και την θέση του εργαζόμενου, για να ξέρει ο πελάτης με ποιον μιλάει.

-Έχουμε δώσει προς εκτύπωση  τις εταιρικές κάρτες των στελεχών και των διευθυντών που φέρουν και το λογότυπο της εταιρίας .

-Είναι σχεδιασμένο και οδηγείται προς εκτύπωση το  δίπτυχο φυλλάδιο που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

-Ολοκληρώνεται η σύνταξη του δωδεκασελιδου εντύπου που θα απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες και συνεργάτες.

-Έχουμε ζητήσει από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, 25 θέσεις στάθμευσης , με ειδική γραμμογράφηση και σήμανση,  επί της Γ. Λέκκα, στην απέναντι πλευρά του δρόμου  και παρακαλώ τον κ. Αντιδήμαρχο να επισπεύσει την διαδικασία.

Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα αλλάξουν την εικόνα του LOUTRAKI THERMAL SPA.

9.Με την  κατάστρωση marketing plan Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται το marketing plan . Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Η υπεύθυνη του marketing  κ. Βάνα Νικολοπούλου, εξειδικευμένη με μεταπτυχιακό στις τουριστικές επιχειρήσεις , έχει δώσει την ψυχή της για να ολοκληρώσει ένα σχέδιο 150 σελίδων.

Κύριοι στόχοι που έχουν προκύψει από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για το Σχέδιο Μάρκετινγκ είναι:

w η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και η αύξηση/προσέλκυση νέων,

w ο επανακαθορισμός των αγορών-στόχων για την προσέλκυση νέων πελατών/επισκεπτών,

w η επιτυχής αντιμετώπιση του ανταγωνισμού μέσω της δημιουργίας ενός θετικού πλαισίου/περιβάλλοντος με τη χρήση διαφημιστικών μέσων και προωθητικών ενεργειών, για την προτίμηση του «Loutraki Thermal Spa» από τους καταναλωτές (ομάδες στόχου).

w Στόχος της παρούσης μελέτης, είναι μέσα από την υλοποίηση των προτάσεων σχεδίου δράσεως, η επένδυση να επιφέρει θετικά οικονομικά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντας την οικονομική του βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα και την αύξηση της κερδοφορίας του.

Μέσω του παρόντος σχεδίου Μάρκετινγκ επιχειρείται:

 • η δημιουργία «εικόνας» («image») του Κέντρου με σκοπό την προσέλκυση εύρωστων επισκεπτών – καταναλωτών συγκεκριμένων αγορών – στόχων, με διείσδυση στην αγορά και αύξηση του μεριδίου της αγοράς του Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Υγείας,
 • η ανάπτυξη, μέσω επέκτασης των ήδη υπαρχουσών προσφερομένων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με την ταυτόχρονη διαφοροποίηση υπηρεσιών από τους ανταγωνιστές και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του «Loutraki Thermal Spa» έναντι άλλων κέντρων Spa,
 • η αύξηση αποδοτικότητας, με τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε συγκεκριμένες αγορές, του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • η αύξηση των θετικών εντυπώσεων από «στόμα σε στόμα», με τη βελτίωση της ποιότητας και την προσφορά ικανοποιητικών υπηρεσιών και εμπειριών στους πελάτες,
 • ο εμπλουτισμός και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών,
 • η μεγιστοποίηση των ωφελειών της προβολής και της προώθησης, που μπορεί να επιφέρει αύξηση της δαπάνης των επισκεπτών του «Loutraki Thermal Spa», με την προσφορά και τη ζήτηση επιπρόσθετων δραστηριοτήτων/πακέτων και εμπειριών.

Όλη την προηγούμενη περίοδο κάναμε έρευνα πελατών και είδαμε τις αδυναμίες μας. Κάναμε έρευνα σε τουριστικά γραφεία για να δούμε τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών.

Έχουμε σχεδιάσει το budget  μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και η

ευρεία διαφήμιση του LOUTRAKI THERMAL SPA.

Κλείσαμε την συμμετοχή μας  και θα πάμε τον Μάρτιο, μαζί με το LTO στην έκθεση της Μόσχας και του Βερολίνου. 10. Με την κατάστρωση business plan Συγκεντρώνουμε στοιχεία προκειμένου να συντάξουμε το νέο bussines plan . Έχουμε αναθέσει στην διεθνή ελεγκτική και χρηματοοικονομική εταιρία  GRAND THORTON   την κατάστρωση του επιχειρησιακού σχεδίου για το 2012.  Δεν σκοπεύουμε να αναθέσουμε την σύνταξη ενός  bussines plan μόνο και μόνο για να λέμε ότι κάναμε και εμείς ένα bussines plan . Τέτοιο είχαμε το 2009 . Το είχε συντάξει η εταιρία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ αλλά τα στοιχεία που περιείχε ως βάση ήταν εξωπραγματικά. Κάνεις δεν ασχολήθηκε να συγκεντρώσει στοιχεία πραγματικά και κοστολογημένα για να στηριχτεί μια μελέτη. Να θυμίσουμε μόνο ότι αυτό χρυσοπληρώθηκε τότε 25.000 € . Εμείς το αναθέσαμε στην GRAND THORTON   με 2.500 € Συγκρίνατε για να δείτε πως γινόταν η διαχείριση του χρήματος τότε με σήμερα. Φανταστείτε ότι για πρώτη φορά η επιχείρηση κοστολογεί τις υπηρεσίες της. Αυτό κάνουμε αυτή την περίοδο. Τόσα χρόνια δεν ξέραμε πόσο μας στοιχίζει αυτό που πουλάμε. Θα μου πείτε καλά  αν δεν ξέραμε πόσο μας στοιχίζει κάτι  πως  πουλούσαμε ? Στον αέρα ναι! Θα πρέπει να χαράξουμε νέα τιμολογιακή πολιτική. Θα πρέπει να χαράξουμε πολιτική εκπτώσεων με τους συνεργάτες μας, τα τουριστικά γραφεία , τα ξενοδοχεία και τους λοιπούς οργανισμούς . Θα αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες , πιο ελκυστικές στον πελάτη. Θα προχωρήσουμε και σε πώληση  καλλυντικών προϊόντων  και προϊόντων μιας χρήσης που μας ζητούν οι πελάτες. Ερευνούμε τα στοιχεία για να δούμε αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εμείς οι ίδιοι το εστιατόριο  και το γυμναστήριο. Αν  τα στοιχεία μας δείξουν ότι δεν μπορούμε , δεν θα διστάσουμε να δώσουμε την εκμετάλλευση σε τρίτους. Επιδίωξη μας είναι φέρουμε την λειτουργία του  SPA  ( όχι όλη την εταιρία σε αυτή την φάση)  σε μη ζημιογόνο αποτέλεσμα. Το 2011 είχαμε δαπάνες διπλάσιες των εσόδων. Τα πλάνα μας είναι για το 2012 το οικονομικό αποτέλεσμα να κυμανθεί  στην περιοχή του «Νεκρού Σημείου»  «Break Even »

Δεν εθελοτυφλούμε.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και το περιβάλλον στο οποίο θα κινούμαστε.

Είναι δύσκολο το ξέρουμε. Θα αγωνισθούμε  με τους εργαζόμενους να το επιτύχουμε. Πρέπει , δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε άλλη ζημία. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ Ευελπιστούμε ότι με τα ποσά που διεκδικούμε να εισπράξουμε από τους συνεταίρους μας στην κοινοπραξία και τον διαχειριστή , για δαπάνες που δεν αναγνωρίζουμε εμείς από την πλευρά μας, συνολικού ποσού 9.397.000 € θα καταφέρουμε να βγάλουμε την εταιρία από την χρεοκοπία και να την σώσουμε. Όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα βάλουν την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και το LOUTRAKI THERMAL SPA , σε νέα πορεία, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του τόπου μας, που θα της δώσουν την δυνατότητα να αναπτυχτεί και να γίνει γνωστή πλέον  όχι μόνο στους ανταγωνιστές της , αλλά και σε όλη την Κορινθία ,  την Ελλάδα, την Ευρώπη και  τον κόσμο ολόκληρο.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

5 thoughts on “Αν βαριέστε να διαβάσετε δείτε σε VIDEO το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ»

 1. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ !!! ΠΟΛΛΑ ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΑ !!! ΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ!!!

 2. όλο κινήσεις γίνονται κι όλο στα ίδια είμαστε. αυτά που ήσαν εν δυνάμει, εν δυνάμει παραμένουν.εν δυνάμει μελλοντική πηγή εσόδου το κτήριο, εν δυνάμει έντυπα, εν δυνάμει ανάπτυξη. .Εν δυνάμει εκλογική νίκη θα έχετε μόλις λήξει η τετραετία

 3. μου θυμιζει ενα ανεκδοτο. Πως το κανουν δυο σκαντζοχοιροι;
  η απάντηση ειναι παρα πολυ προσεκτικα. Ετσι ακριβώς.

 4. A POULAKI MAS GKIWNH XREH AFHSES DEN AFHSES GEMATA TAMEIA OPWS LES. ALLA EXOUN GNWSH OI FYLAKES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *