Σε επτά στάδια η επιλογή προϊσταμένων

1

Σε επτά στάδια η επιλογή προϊσταμένων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Η διαδικασία θα αποτελέσει πιλότο και για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο ύστερα από διαγωνισμό

Με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, βαθμολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και συνέντευξη με τη σφραγίδα του ΑΣΕΠ θα υλοποιούνται στο μέλλον οι επιλογές προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων οργανισμών του Δημοσίου.

Η διαδικασία θα αποτελέσει πιλότο και για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο ύστερα από διαγωνισμό

Πρότυπο για τη νέα διαδικασία επιλογής στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης θα αποτελέσει η προκήρυξη της θέσης του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ο νέος τρόπος επιλογής που αποτελείται από επτά στάδια, θα αντικαταστήσει προοπτικά τη διαδικασία πολιτικών διορισμών σε οργανισμούς του Δημοσίου. Παράλληλα θα αποτελέσει πιλότο και για την επιλογή των προϊσταμένων στο Δημόσιο ύστερα από διαγωνισμό που θα αφορά όμως μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που προβλέπεται στον ανοιχτό διαγωνισμό για τον πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνει 7 στάδια:

1. Εκδοση της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή της θέσης, τις ελάχιστες και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης, καθώς και τη διαδικασία επιλογής.

2. Συστήνεται επιτροπή αξιολόγησης από έναν σύμβουλο του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, έναν καθηγητή ΑΕΙ, έναν γενικό διευθυντή του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ένα στέλεχος του δημόσιου τομέα (ΑΔΕΔΥ) και ένα στέλεχος του ιδιωτικού τομέα (ΣΕΒ).

3. Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων ελέγχεται η πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων από τους υποψηφίους, οι οποίοι και περνούν στην επόμενη φάση της αξιολόγησης.

4. Επιλέγονται οι 10 καλύτεροι υποψήφιοι με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, των βιογραφικών και των δηλώσεων ενδιαφέροντος.

5. Οι δέκα επιλεγέντες υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Η συνέντευξη διέπεται από πιστοποιημένες διαδικασίες που ετοιμάζει το ΕΚΔΔΑ και που θα εφαρμοστούν και στη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών) στο Δημόσιο.

6. Οι τρεις καλύτεροι (short list) προτείνονται με αιτιολογημένη εισήγηση στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για διορισμό.

7. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφασίζει αιτιολογημένα τον διορισμό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ από τους τρεις προτεινόμενους.

Οπως αναφέρει ο υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ.Μητσοτάκης, η προκήρυξη για τη θέση του προέδρου του ΕΚΔΑΑ αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης για την επιλογή των άξιων και ικανών σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από διαφανείς διαδικασίες.

«Με την απόφασή μας αυτή περνάμε πλέον από την υποκειμενική και αυθαίρετη στην αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή πολιτικού προσωπικού σε καίριες, για τη Δημόσια Διοίκηση, θέσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για την επιλογή άλλων στελεχών που μέχρι σήμερα διορίζονταν με πολιτικές αποφάσεις Και το κάνουμε με τη σφραγίδα του ΑΣΕΠ», επισημαίνει ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου υπογραμμίζει ότι με την πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρείται η στελέχωση του Δημοσίου μέσω OpenGov.

«Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που θεσμοθετούμε και εφαρμόζουμε στην πρόσκληση αυτή, στοχεύουμε να αποτελέσουν πρότυπο για την επιλογή πολιτικού προσωπικού σε όλες τις καίριες θέσεις του κράτους, δίνοντας τέλος στις πρακτικές κομματικών διορισμών».

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

1 thought on “Σε επτά στάδια η επιλογή προϊσταμένων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *