18/07/2024

Σήμερα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων

0

Σήμερα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 11η   Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή πρότασης για καθιέρωση ως Δημόσιας Εορτής Τοπικής σημασίας για το Δήμο μας, της επετείου για την  ‘’Μάχη της Περαχώρας’’. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Δέδες Γεώργιος)
  1. 2.      Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος)

 

  1. Εξέταση αιτημάτων: α)Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Θεοδώρων “Η Ανατολή”, β)Οικιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου “Λιονταρίου” Αγ. Θεοδώρων και γ)Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Συλλόγων Οικιστών Αγ. Θεοδώρων, για υδροδότηση οικισμών τους. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίων Θεοδώρων κ. Ψυχογιός Χρήστος )

 

  1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ‘’Αιολικά Πάρκα’’ συνολικής ισχύος 123 MW στα Γεράνεια Όρη. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων)
  1. 5.      Αντικατάσταση του κ. Δέδε  Δημητρίου ,τακτικού μέλους του Δ.Σ. του

ν.π.δ.δ. «Δηµοτικός Οργανισµός  Πολιτισµού – Αθλητισµού –

Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ’’ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” »,

λόγω παραίτησης του. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

  1. 6.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου:

‘’Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Λουτρακίου –Περαχώρας’’. (αρ. μελ.

6/2011). (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων)

  1. 7.      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου:

‘’Αγροτική  οδοποιία  Αγίων Θεοδώρων’’. (αρ. μελ. 10/2011).

(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων)

  1. 8.      Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Δημοτική Οδοποιία στη Δημ. Κοιν. Ισθμίας”. (αρ. μελ. 13/2011). (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων)
  1. 9.      Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος)

10. Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, προμήθειας ειδών ευπρεπισμού και καθ/τας (2ος τμ.πρ.) και πλαστικών σάκων απορριμμάτων (3ος τμ. πρ.) της μελ.6/2012. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μουζάκης Αθανάσιος)

11. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης και βεβαιωτικό κατάλογο βυτιοφορέων στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος)

12. Καθορισμός αμοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ Θεόδωρου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 3/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γεώργιος)

 

13. Λήψη Απόφασης για εκτέλεση υπηρεσίας “Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012 –2013”. (Εισήγηση  Δ.Τ.Υ.)

14. Λήψη Απόφασης για εκτέλεση προμήθειας “Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κτλ.) για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου”. (Εισήγηση  Δ.Τ.Υ.)

15. Λήψη Απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου στους παραβάτες του άρθρου 5 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. (Εισήγηση  Οικονομικού)

16. Χορήγηση ή μη στον ΣΤΑΘΗ – ΚΟΪΜΙΤΖΗ Παναγιώτη άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (18) Η/Υ επί των οδών Κολοκοτρώνη και Μπολέτη 12 στο Λουτράκι. (Εισήγηση  Διοικητικού)

17. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων περιοχής Δήμου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

18. Μετατόπιση ή μη μεταλλικής κολώνας φωτισμού ευρισκομένης έμπροσθεν πολυκατοικίας επί της οδού Νικηταρά 38 στο Λουτράκι. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπυρίδων)

 

19. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Ν. ΠΡΟΒΗΣ Α.Ε.” για αναπροσαρμογή του αριθμού δόσεων διακανονισμού από δικαίωμα εμπορίας νερού έτους 2010. (Εισήγηση  Οικονομικού)

20. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του Κ.Ο.Κ. ετών 2006 – 2010. (Εισήγηση  Οικονομικού)

Κοινοποίηση:                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *