Πόσο σπαταλούν το Δημόσιο Χρήμα τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, η Βουλή των Ελλήνων αλλά και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Σπάταλοι και... νοικοκύρηδες στο Δημόσιο

Τα υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, η Βουλή των Ελλήνων αλλά και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις πήραν… βαθμό κάτω από τη βάση στο πρώτο εξάμηνο του έτους καθώς οι δαπάνες που έκαναν υπερέβησαν τους στόχους που είχαν τεθεί στον προϋπολογισμό.

Αντίθετα, τα υπόλοιπα υπουργεία και κυρίως τα υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Αμυνας συγκράτησαν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδά τους με αποτέλεσμα οι συνολικές κρατικές δαπάνες να είναι χαμηλότερες κατά 1,7 δισ. ευρώ ή 6,8% σε σχέση με τον στόχο.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προκύπτουν τα ακόλουθα:

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Οι πληρωμές κινούνται πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί και παρότι μειώθηκαν οι απλήρωτες υποχρεώσεις τους, συνολικά παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 332,5 εκατ. ευρώ ή 396,2%. Πρόκειται για την υψηλότερη υπέρβαση μεταξύ όλων των φορέων και των υπουργείων. Η μεγάλη απόκλιση οφείλεται και στο γεγονός ότι οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι τώρα εμφανίζονται ως πληρωμές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ωστόσο, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι πιστώσεις για έργα του ΠΔΕ μεταφέρονται στο υπ. Ανάπτυξης.

Υπουργείο Οικονομικών: Οι πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του υπουργείου υπερβαίνουν τον στόχο κατά 43,1 εκατ. ευρώ ή 13,3%. Αυτό οφείλεται, μεταξύ των άλλων, στην καταβολή της τέταρτης δόσης της έκτακτης παροχής σε εν ενεργεία δικαστικούς υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (9,5 εκατ. ευρώ) και στην πληρωμή ποσού 21,1 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά επιστροφές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε δικαιούχους μέσω των Τελωνείων.

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ξέφυγαν οι δαπάνες του υπουργείου καθώς μέσα στο εξάμηνο καταβλήθηκαν αναδρομικά στους δικαστικούς λειτουργούς ύψους 93,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά 2,8 εκατ. ευρώ. Η τελική υπέρβαση από τον στόχο του εξαμήνου διαμορφώνεται στα 82 εκατ. ευρώ ή 32,9%.

Υπουργείο Εσωτερικών: Οριακά πάνω από τον στόχο κινούνται οι δαπάνες του υπουργείου. Συγκεκριμένα, στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 3,9 εκατ. ευρώ ή 0,2% ως αποτέλεσμα των αυξημένων πληρωμών του ΠΔΕ, της μείωσης των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 19,6 εκατ. ευρώ και της συγκράτησης των δαπανών για αποδοχές προσωπικού.

Βουλή: Οι συνολικές πληρωμές κινούνται πιο πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά 4 εκατ. ευρώ ή κατά 6,7% και προέρχονται κυρίως από λειτουργικές δαπάνες.

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας: Οι δαπάνες του εμφανίζονται χαμηλότερες έναντι του στόχου κατά 208,8 εκατ. ευρώ, ή 16,8%. Οι πληρωμές για αποδοχές και συντάξεις υπερέβησαν τον στόχο κατά 5,5 εκατ. ή 0,6%.

Στον αντίποδα, συρρικνώθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες κατά 88,5 εκατ. ευρώ ή 34,1%. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι πληρωμές για εξοπλιστικά προγράμματα οι οποίες παρουσιάζονται μειωμένες κατά 344,7 εκ. ευρώ.

Υπουργείο Παιδείας: Οι πληρωμές κινούνται πιο κάτω από τους στόχους που έχουν τεθεί σε απόλυτα μεγέθη κατά 227,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7,8%. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζεται στις δαπάνες για εισοδηματικές ενισχύσεις, στις δαπάνες για λοιπές παροχές λόγω σημαντικών καθυστερήσεων πληρωμών από τις περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις παρουσιάζονται μειωμένες κατά 13,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά 32,3 εκατ. ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προχώρησαν σε καθυστέρηση πληρωμών

Σε μια ιδιότυπη… στάση πληρωμών έχουν προχωρήσει τα υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης με αποτέλεσμα οι δαπάνες εξαμήνου να είναι πολύ χαμηλότερες από τους στόχους.

Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του υπουργείου Ανάπτυξης προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων, κινούνται χαμηλότερα από τους στόχους που έχουν τεθεί κατά 493,7 εκατ. ευρώ ή 29,1%, ενώ αντίθετα αύξηση παρουσιάζουν οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά 64,5 εκατ. ευρώ.

Ο χαμηλός ρυθμός των πληρωμών οφείλεται κυρίως στη μη πληρωμή εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, στην καθυστέρηση καταβολής επιχορηγήσεων, αλλά και στην καθυστερημένη πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων. Εξάλλου οι δαπάνες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζονται μειωμένες κατά 341,9 εκατ. ευρώ ή 55,8% σε σχέση με τους στόχους.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην καθυστέρηση πληρωμών για επιδοτήσεις γεωργίας λόγω μη έγκαιρης έκδοσης των αντίστοιχων ΚΥΑ των προγραμμάτων γεωργίας.

Επιπλέον δεν έχουν εκταμιευθεί τα ποσά που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων, όπως η Εξισωτική Αποζημίωση, η υλοποίηση του προγράμματος γεωργοπεριβαλλοντικής ενίσχυσης κ.λπ.

Πηγή: ethnos.gr

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.