Πρόσληψη Πενήντα ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κορινθίας. Μάθετε πως μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις

0

Πρόσληψη Πενήντα ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κορινθίας. Μάθετε πως μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο.

 EΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πενήντα (50) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κορινθίας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α.)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)

01. Συμπράττων φορέας

Δήμος Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

5 μήνες

7

102

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
(Φυτικής Παραγωγής)

5 μήνες

1

103

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ

5 μήνες

15

104

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)

YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

5 μήνες

7

105

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ)

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

5 μήνες

1

106

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

5 μήνες

7

107

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

5 μήνες

1

108

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

5 μήνες

11

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ. Στάμου 8,
Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας 20003 απευθύνοντάς την στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ υπόψη κ. Μ. Σπηλιοπούλου, τηλ. επικοινωνίας: σταθερό τηλέφωνο 27410 60035 (μόνο κατά τις ώρες παραλαβής των αιτήσεων) ή 6944103444.

Ημέρες υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 ως Πέμπτη 12 Απριλίου 2012 και ώρες 16,00 ως 20,00.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *