Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

​ Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση “.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Ανατροπή αναλήψεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 .
​2.Εισήγηση επί της 4ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 .
​3.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α. υπηρεσίας συντήρησης δικτύων δεδομένων & τηλεπικοινωνιών (Κ.Α. 10-6265.008),
β. μίσθωσης χημικών τουαλετών (Κ.Α. 20-6236.003).

​4.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α. προμήθειας λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας (Κ.Α. 35-6693.001),
β. προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας δασών (Κ.Α. 35-7135.010).

​​5.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

6.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ . Απαλλαγή υπολόγου.

7.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ . Ορισμός υπολόγου.

8.Αποδοχή ή μη δωρεάς ακινήτου Παναγιώτου Στυλιανής.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών αναφορικά με την κατάληψη κληρονομιαίας περιουσίας στο Λουτράκι.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.