Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομοκής Επιτροπής

​​
image​​ Π Ρ Ο Σ:​
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


​ Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση “.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 18η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Β’ τρίμηνο).

3.Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών (αρ. μελ. 26/2015).

4.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου: “Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 33/2015).

5.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου: “Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 34/2015).

6.Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 36/2015 μελέτης και καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων Δήμου και ν.π. του.

7.Περί έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από ακίνητο Δήμου μας.

8.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος Δημητρίου Κων. Μάτση για σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας στο ακίνητο “ΑΚΤΗ” στο Λουτράκι.

9.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί ύπαρξης ή μη προϋποθέσεων για διατήρηση σε ισχύ άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων Κ.Υ.Ε. “Καφετέρια – Μπαρ” επί της Ελ. Βενιζέλου 51 στο Λουτράκι.

10.Εξέταση αιτήματος Κ/ξίας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.) – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ” για υπαγωγή της στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4321/2015.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ​​​ Ο Πρόεδρος
1.Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
Τοπικής Κοινότητας ​
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου​
​ ​ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
​ ​Δήμαρχος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.