Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Spread the love

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 30η Noεμβρίου 2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου  για την κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης (τέννις) στο Ο.Τ. 11  κ.χ. στην Κ. Ισθμίας .

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας΄΄(αρ. μελ. 35/2021). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. Ανάκληση της υπ΄αρίθ. 352/2021 σχετικής Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: ΄΄Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου –  Περαχώρας –  Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19908/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού .

Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19880/2021 τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της   παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής πλυστικών και καθαριστικών μηχανημάτων των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19821/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας .

Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19822/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (εργαλεία – μηχανήματα).

Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19823/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού .

Έγκριση της υπ΄αρίθ. 19824/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων  .

Έγκριση της υπ΄αρίθ. 20020/2021 τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της  παροχής Υπηρεσίας υποστήριξης συστημάτων και δικτύων ΤΠΕ του Δήμου μας  .

Έγκριση της υπ΄αρίθ. 20561/2021 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ.

Έγκριση της υπ΄αρίθ. 20432/2021 τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της   παροχής Υπηρεσίας διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας μέσω  υπολογιστικού νέφους .

Αποδοχή  ποσού 60.000,00€ από ΥΠ.ΕΣ. (Δ΄κατανομή έτους 2021) για την   κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου ετών 2016 & 2017 στην  Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας .

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών προσέλευσης λαϊκών αγορών ετών 2012, 2013 & 2014 στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο δημοτικών τελών και τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2019 στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

       Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.