Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

Spread the love

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
  2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του Ν. 4412/16.
  3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του Ν. 4412/16.
  4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Ν. 4412/16.
  5. Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης & Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας.
  6. Λήψη απόφασης περί “Έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου <<Αποκατάσταση ζημιών στη Χ.Ζ.Λ. από θεομηνία>>”
  7. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Λ.-Π. τρέχοντος οικονομικού έτους.
  8. Εξέταση αιτήματος της Τόμπρου Σοφίας για προσωρινή παραχώρηση χώρου διάρκειας μιας εβδομάδος για την εκτέλεση έργου αντικατάστασης φθαρμένων πλακών πεζοδρομίου έμπροσθεν νεοαναγειρόμενης οικοδομής.

 

Κοινοποίηση          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.