17/07/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ην 20η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ. μ. σε συνέχεια της από 13-12-2011 διακοπείσας συνεδρίασης

0

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 20η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, σε συνέχεια της από 13-12-2011 διακοπείσας συνεδρίασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2010, του ν.π. “Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας”.

2.Λήψη Απόφασης για μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου και απαλλαγή σε νέους επαγγελματίες – επιτηδευματίες.

3.Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού, για το 2012.

4.Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος βοσκής, για το 2012.

5.Περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το 2012.

6.Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού, για το 2012.

7.Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών νεκροταφείου, για το 2012.

8.Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών διαφήμισης, για το 2012.

9.Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για το 2012.

10.Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας, για το 2012.

11.Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης, για το 2012.

12.Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων, για το 2012.

13.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Κυρα – Βρύση” Ισθμίας (οδός Ειρήνης). Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

14.Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση σταθμού καταγραφής σεισμικών δονήσεων στην περιοχή “Αρεμάδα”. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

15.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον παραλιακό δρόμο στην περιοχή “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων (μεταξύ αιγιαλού και Camping Sousaki). Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

16.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού πλησίον της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στους Αγ. Θεοδώρους (από νέο νεκροταφείο έως περιοχή Κόκκινο Λιθάρι). Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

17.Κατάρτιση Κανονισμού Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) του Δήμου μας.

18.Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) του Δήμου μας.

19.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κορινθίας “ΔΙΟΛΚΟΣ”.

20.Προαιρετική επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου, για το έτος 2011. Διάθεση πίστωσης.

21.Αποδοχή ποσού #33.167,77# €, προερχομένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών, για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Δ’ κατανομή έτους 2011) και κατανομή αυτού. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Ψήφιση πίστωσης.

22.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

23.Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, εκτέλεσης υπηρεσίας “Φύλαξη και καθαρισμός δημοτικού δάσους” (αρ. μελ. 39/2011).

24.Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, εκτέλεσης τμήματος υπηρεσίας “Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 26/2011).

25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Ανάπλαση δρόμων στο τ.δ. Ισθμίας” (αρ. μελ. 77/2008).

26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Αποπεράτωση τεχνικού έργου σε ρέμα της Περαχώρας” (αρ. μελ. 101/2009).

 

Κοινοποίηση:                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *