Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 14η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έτος 2013.

2.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για α) χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων και β) ανανέωση αδειών πλανόδιου εμπορίου, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 254/05, για το έτος 2013.

3.Χωροθέτηση νέου Νεκροταφείου στη Δ.Κ. Ισθμίας.

4.Επέκταση αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Περαχώρας στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

5.Επέκταση αρμοδιότητας Πολεοδομίας Λουτρακίου – Περαχώρας στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

6.Ανάκληση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου – Περαχώρας, περί κήρυξης απαλλοτριώσεων.

7.Σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου που αφορά τον έλεγχο στατικής τρωτότητας και τη βελτίωση προστασίας κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Κοινής Παρακολούθησης της Σύμβασης.
8.Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου δηλωθέντων επιφανειών για τη χρέωση του τέλους καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού.

9.Χορήγηση ή μη στη ΜΑΡΙΝΟΥ Χριστίνα νέας παροχής νερού (βάνας) στο Πάρκο Δεξαμενής για μεταφορά πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων.

10.Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 356/2012 Α.Δ.Σ., περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών και απαλλαγής ή μη προσαυξήσεων.

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους α) ΤΑΠ, έτους 2009, επονόματι ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Παναγιώτη β) ΤΑΠ, ετών 1993-2009, επονόματι ΚΕΡΑΦΙΝΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και γ) Τελών Καθαριότητας & Εξωραϊσμού Νεκροταφείου, έτους 2011, επονόματι ΣΤΑΤΗΡΗ Αικατερίνης χας Ελευθερίου, στη Δ.Κ. Ισθμίας.

12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Αγροτική οδοποιία” (αρ. μελ. 6/2009 τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων).

13.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Αγροτική οδοποιία” (αρ. μελ. 1/2010 τέως Δήμου Λ-Π).

14.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάρτιος 2013).

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.