15/07/2024

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 22α Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ.

0

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 22α Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 22α  Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Επανεξέταση αιτήματος του Εξωραϊστικού Οικιστικού Συλλόγου “ΑΛΚΥΩΝ” για υδροδότηση του οικισμού τους “Αγ. Μαρίνα”  της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας.

2.Περί της μεταφοράς αφετηρίας – τέρματος λεωφορείων ΚΤΕΛ στην πόλη του Λουτρακίου.

3.Αναπροσαρμογή ή μη τιμής ζώνης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) οικισμών τοπικής κοινότητας Πισίων.

4.Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών Δήμου.

5.Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθ. 120/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων, περί κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτου

6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (δ’ τρίμηνο 2011).

7.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 254/05, για το έτος 2012.

8.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για α) χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων πλανόδιων δραστηριοτήτων και β) ανανέωση αδειών πλανόδιου εμπορίου, βάσει του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 254/05, για το έτος 2012.

9.Λήψη Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου μας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. και λοιπών Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εφαρμογή του προγράμματος “Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2012”.

 

10.Λήψη Απόφασης για καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων των εγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»”, έτους 2012.

11.Λήψη Απόφασης για ανανέωση ή μη αδειών πώλησης νερού στους βυτιοφορείς Κορίνθου, για το έτος 2012.

12.Εξέταση αιτήματος ΚΑΤΙΝΑΡΗ Ευαγγελίας για χορήγηση άδειας πώλησης νερού εκτός διοικητικών ορίων Δήμου, για το έτος 2012.

13.Έγκριση μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων και αλλαγής επωνυμίας της.

 

            14.Συμμετοχή ή μη του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για το έτος 2012.

 

15.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι”.

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

17.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάρτιος 2012).

Κοινοποίηση:                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟ Παναγιώτη –

Πρόεδρο ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας                                          ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *