17/07/2024

Πολλοί Υπουργοὶ της Γερμανίας μέχρι το 1991 ήταν μέλη του Ναζιστικού Κόμματος

0

Πολλοί Υπουργοὶ της Γερμανίας μέχρι το 1991 ήταν μέλη του Ναζιστικού Κόμματος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Απόσπασμα που μαρτυρά την ενοχή πολλών Υπουργών της Γερμανίας:
…Πολλοί Υπουργοὶ τῆς Γερμανίας μέχρι τὸ 1991 ἦταν μέλη τοῦ Ναζιστικοῦ Κόμματος.
Σύμφωνα μὲ τὸ περιοδικὸ SPIEGEL*, τὸ Ὑπουργείο Ἐσωτερικῶν τοῦ
Βερολίνου δημοσιοποίησε δέκα μέρες πρὶν τὰ Χριστούγεννα μιὰ λίστα
ὑπουργῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας τὰ ὁποῖα τύγχαναν
καὶ μέλη τῶν Ναζί, τοῦ χιτλερικοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ γερμανικοῦ
κόμματος ἐργατῶν (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei –
NSDAP). Στὴν λίστα βρίσκονται τὰ ὀνόματα 25 μελῶν τῆς κυβερνήσεως ,
ἑνὸς Καγκελαρίου καὶ ἑνὸς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, μέχρι
καὶ τὸ 1991 (ἔκτοτε… ἀπόθαναν τὰ μέλη τοῦ κόμματος).
Τὸ ἄρθρο
διασαφηνίζει πὼς στὶς περισσότερες περιπτώσεις δὲν πρόκειται γιὰ
ἀναγκαστικὴ καταγραφὴ στοὺς κομματικοὺς καταλόγους, ἀλλὰ γιὰ
ἐθελούσια. Περιττὸ νὰ σᾶς πῶ, οἱ Γερμανοὶ δὲν
ξέρουν ποῦ νὰ κρυφτοῦνε- κι ἂς λέει τὸ ἄρθρο πὼς πρὶν τὸ ’68 αὐτὲς οἱ
πληροφορίες ἦταν ἀδιάφορες.

Παραθέτω δέκα ἀπὸ τὰ ὀνόματα καὶ τὶς χρονολογίες, νὰ πάρετε μιὰν ἰδέα:

Hans Globke, Προϊστάμενος τῆς Καγκελαρίας 1953-1963. Ὑφυπουργὸς
(Ministerialamt) Ἐσωτερικῶν τοῦ Ράϊχ. (στὴν φωτογραφία, μὲ τὸν Konrad
Adenauer τὸ 1961.)

Kurt Georg Kiesinger, Καγκελάριος 1966-1969. Μέλος τοῦ NSDAP ἀπὸ τὸ 1933.

Theodor Oberländer, Ὑπουργὸς Ἐκτοπισμένων 1953-1960. Μέλος τοῦ NSDAP,
SA-Obersturmführer.

Karl Schiller, Ὑπουργὸς Οἰκονομίας καὶ Οἰκονομικῶν 1966-1972. Μέλος
τῶν SA ἀπὸ τὸ 1933 μέχρι τὸ 1938.

Hans Leussink, Ὑπουργὸς Παιδείας 1969-1972. Μέλος τοῦ NSDAP ἀπὸ τὸ 1937.

Gerhard Schröder, Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Ἐξωτερικῶν, Ἀμύνης 1933-1943.
Μέλος τοῦ NSDAP 1933-1943. (ἁπλῆ συνωνυμία μὲ τὸν Καγκελάριο,
πρόκειται γιὰ ἄλλον)

Richard Jaeger, Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης 1965-1966. Μέλος τῶν SA ἀπὸ τὸ 1933.

Horst Ehmke, Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, Ἔρευνας, Καγκελαρίας 1969-1974.
Μέλος τοῦ NSDAP ἀπὸ τὸ 1944.

Walter Scheel, Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν 1969-1974, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
1974-1979. Μέλος τοῦ NSDAP ἀπὸ τὸ 1941 ἢ τὸ 1942.

Friedrich Zimmermann, Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν καὶ Μεταφορῶν 1982-1991.
Μέλος τοῦ NSDAP ἀπὸ τὸ 1943.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι δέκα….

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *