15/07/2024

Ο Loutraki Tourism Organization τέθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου !

0

Ο Loutraki Tourism Organization τέθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου !

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Ο Loutraki Tourism Organization τέθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, έχοντας τη δυνατότητα πλέον να προβάλλεται στις
ενέργειες προβολής – προώθησης και γενικότερης επικοινωνίας που
πραγματοποιεί η Περιφέρεια όπως εκθέσεις τουρισμού, εκδόσεις εντύπων,
ιστοσελίδα, διαφημιστικές καταχωρήσεις κ.α.  Επίσης, η αιγίδα
σηματοδοτεί την γενικότερη συνεργασία μεταξύ LTO και Περιφέρειας σε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την χάραξη τουριστικής
στρατηγικής σε επίπεδο Περιφέρειας.

O περιφερειάρχης, κος Πέτρος Τατούλης, ανταποκρίθηκε θετικά  στον
αίτημα του οργανισμού, ενέργεια η οποία έχει τόσο συμβολικό όσο και
ουσιαστικό χαρακτήρα.

Η συμμετοχή του L.T.O. στις εκθέσεις θα προσδώσει σημαντικά οφέλη προς
την κατεύθυνση της ανάπτυξης του τουρισμού της περιοχής, μέσω της
προβολής του προορισμού <<Λουτράκι>> και του τουριστικού του προϊόντος
σε διεθνείς αγορές – στόχους.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την πρωτοβουλία ίδρυσης του LTO  και
επιταχύνει σημαντικά την διαδικασία επίτευξης των στόχων του,
επιδιώκοντας ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα επιτυχημένο υπόδειγμα
Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού στην Πελοπόννησο.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *