29/05/2024

Ο Λάμπρος Μπούκλης επανεκλέχθηκε για 2η συνεχή φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Δ.Σ.Α.

0

Ο Λάμπρος Μπούκλης επανεκλέχθηκε για 2η συνεχή φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Δ.Σ.Α.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Λάμπρος Μπούκλης

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες (Μάιος 2013) της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (www.eedsa.gr) επανεκλέχθηκε για 2η συνεχή φορά (αρχική Σεπτέμβριος 2010), στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Λάμπρος Μπούκλης.

Στην ομιλία του πριν την ψηφοφορία, ανέλυσε στα παρευρισκόμενα Μέλη, της Ε.Ε.Δ.Σ.Α., το σκεπτικό του:
” …Η χώρα μας μπορεί να λύσει τα έντονα προβλήματα στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) εποφελεία των πολιτών και της τοπικής οικονομίας, εάν στραφεί δυναμικά και οργανωμένα στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση.
Λύσεις που αποτελούν τοπικές επενδύσεις εντάσεως εργασίας και όχι εντάσεως κεφαλαίου. Επιλογές που δημιουργούν μέσω μικρών – μεσαίων επενδύσεων πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Εν αντιθέσει με φαραωνικές επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου που και οικονομικά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεν βοηθούν την τοπική και εθνική οικονομία.
Η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, μέσω ανακύκλωσης – κομποστοποίησης, είναι κυρίαρχη προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Νομοθεσίας και εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες με ιδιαίτερη προσήλωση και συνεπακόλουθη επιτυχία, στις χώρες της Ε.Ε…”.  

Η Ε.Ε.Δ.Σ.Α. ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί 467 μέλη (315 φυσικά πρόσωπα, 59 φορείς αλλά και 87 φοιτητές). Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (Καθηγητές Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι., στελέχη Υπουργείων και Ο.Τ.Α., μελετητές, κατασκευαστικές εταιρίες, οικολογικές οργανώσεις κ.α.) καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της χρήσης αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων Δ.Σ.Α. και η καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών με απώτερο στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας
Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *