19/06/2024

Επιμελητήριο Κορινθίας: Εκδήλωση – Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Ευκαιρίες Εμπορικής Συνεργασίας μεταξύ Επιχειρήσεων της Κορινθίας και Εκπροσώπων των Κρατών Μελών της ομάδας Βισεγκραντ

0

Ενημερωτική εκδήλωση και κατ’ ιδίαν διμερείς συναντήσεις για τις οικονομίες των κρατών-μελών της ομάδας Βίσεγκραντ (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία) στο Επιμελητήριο Κορινθίας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Ενημερωτική εκδήλωση και κατ’ ιδίαν διμερείς συναντήσεις για τις οικονομίες των κρατών-μελών της ομάδας Βίσεγκραντ (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία) στο Επιμελητήριο Κορινθίας

Ενημερωτική εκδήλωση και κατ’ ιδίαν διμερείς συναντήσεις για τις οικονομίες των κρατών-μελών της ομάδας Βίσεγκραντ (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία) στο Επιμελητήριο Κορινθίας

Με Επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013 από το Επιμελητήριο Κορινθίας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Πολωνίας συνάντηση εργασίας με θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία».

Στη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν   κατ’ ιδίαν συναντήσεις (Β2Β) μεταξύ των ανωτέρω διπλωματών και εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων μεστόχο την σύναψη εμπορικών σχέσεων. Οι Κορινθιακές επιχειρήσεις παρουσίασαν τα προϊόντα τους και συζήτησαν συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων γενικότερα .

Στην συνάντηση συμμετείχαν η Σύμβουλος της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Αθήνα, κ. Ewa Flis,

Ο Αναπληρωτής Πρέσβης, αρμόδιος για θέματα εμπορίου και οικονομίας της Πρεσβείας της Σλοβακίας κ. Roman Hloben, ο Αναπληρωτής Πρέσβης, αρμόδιος για θέματα εμπορίου και οικονομίας της Πρεσβείας της Τσεχίας κ. Milos Kucera, ο Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Ουγγαρίας κ. Zoltan Szabo και Επιχειρηματίες Μέλη του Επιμελητηρίου που δραστηριοποιούνται τόσο στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και στο χώρο του Εμπορίου.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κορινθίας οργανώνει και άλλες  ενέργειες για την προώθηση των εξαγωγών και του τουριστικού προϊόντος του νομού . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έρθουν σε επαφή με τους αρμόδιους συνεργάτες του επιμελητηρίου στο τηλέφωνο 2741024464 εσωτερικό 920 για την παρακολούθηση σεμιναρίων για τη συστηματικότερη γνώση των ξένων αγορών, τη συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις του εξωτερικού κλπ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *