Δύο συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Η πρώτη στις 18:00 ΑΚΡΙΒΩΣ!

Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 23η  Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή πρότασης περί α) του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, β) του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και γ) του ύψους του τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου. Καθορισμός θέσεων.

2.Λήψη Απόφασης περί:

α) της έγκρισης ή μη της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και παρατάθηκε η ισχύς της με το άρθρο 56 Ν. 4384/2016,

β) των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους καθώς και του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων,

γ) των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων και

δ) του προτεινόμενου χώρου/χώρων, ανά Δημοτική Ενότητα, στα όρια των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση Α.με.Α., ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) κι ενός (1) αποδυτηρίου που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., καθώς κι ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α. εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012. 

3.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 (Α τρίμηνο).

5.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση:                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

 

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 23η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2014.

2.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2014.

Κοινοποίηση:     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί

   Λογιστές – Ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών

(Σ.Ο.Λ.) – υπόψη κ. Βαρδάνη Πανάρετου

(προκειμένου να παρασταθεί στη συνεδρίαση)

2.κ. Σταμάτη Ιερόθεο       ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Δ/ντή Οικ/κών Υπηρεσιών

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

4 thoughts on “Δύο συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Η πρώτη στις 18:00 ΑΚΡΙΒΩΣ!

  1. Εδώ με τον φιλος μοναδικό εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης τον Γκελντή με τo όνομα

  2. Αναπροσαρμογή των τελών προς τα κάτω πρέπει να ψηφίσετε. Δεν βλέπετε τα μέτρα που ψηφίζονται; Βαράτε κι εσείς να αποτελειώσετε τα μαγαζιά.

  3. με δυο συμβουλια μεχρι τις και μισι θα τα ξεπεταξουν πατ κιουτ

Leave a Reply

Your email address will not be published.