Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 17:30

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

Θ Ε Μ Α: “Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης, έτους 2016, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των ν.π.δ.δ. Καθορισμός του τρόπου διενέργειας αυτής.

2.Λήψη Απόφασης για άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

3.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2017, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

4.Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2017, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”. 

5.Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης,  οικονομικού έτους 2017, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

6.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2017, του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού. 

7.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2016, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

8.Αποδοχή ποσού #47.610,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2016) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (11η και 12η κατανομές 2016).

9.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2017.

10.Χορήγηση ή μη στην βυτιοφορέα ΚΑΤΙΝΑΡΗ Ευαγγελία άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2017.

11.Οριστική εκκαθάριση, ως προς την ιδιοκτησία (2), της υπ’ αριθμ. 4/2010 Πράξης Αναλογισμού στα Ο.Τ. 186-187 του σχεδίου πόλεως Λουτρακίου, δυνάμει της 149/2016 Απόφασης Εφετείου Ναυπλίου.

12.Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή εν γένει δικαστικών εξόδων που αφορούν την ιδιοκτησία 14 της 1/2005 Πράξης Αναλογισμού στην Περαχώρα (Ο.Τ. 52-53-54-55), δυνάμει της αριθμ. 193/2012 Απόφασης Εφετείου Ναυπλίου και της 243/2016 διαταγής πληρωμής.

13.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

14.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2016 Α.Δ.Σ., περί ορισμού δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2016 – 2018.

15.Γνωμοδότηση επί των προτάσεων οριοθέτησης των ρεμάτων “Πράθι – Καρέλη” και “Κατουνίστρα”.

16.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ ετών 2002 – 2014 στη Δ.Κ. Ισθμίας, επονόματι KITWOOD ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε..

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

18.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση:             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.