Βουλευτής Μαρία Θελερίτη στην 25η ετήσια σύνοδο του ΟΑΣΕ στην Τυφλίδα

Η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας Μ. Θελερίτη, συμμετείχε στην αποστολή του ελληνικού κοινοβουλίου στην 25η Ετήσια Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που πραγματοποιήθηκε στην Τυφλίδα της Γεωργίας από 1 έως 5 Ιουλίου 2016 με θέμα: «25 Χρόνια Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας: Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μέσω του διαλόγου». Στη Συνέλευση συμμετείχαν 323 βουλευτές από 57 χώρες της Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και της Βόρειας Αμερικής. Η Μ. Θελερίτη, από κοινού με άλλους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, συμμετείχε στις εργασίες της Συνέλευσης, καθώς και στις εργασίες της 2ης Γενικής Επιτροπής για τις Οικονομικές Υποθέσεις, τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον. 

Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ ολοκληρώθηκαν με την ψήφιση της Διακήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τις αποφάσεις των Επιτροπών Πολιτικών Υποθέσεων και Ασφάλειας, Οικονομικών Υποθέσεων Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος και της Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 2ης Γενικής Επιτροπής για τις Οικονομικές Υποθέσεις, τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον, στις εργασίες της οποίας συμμετείχαν η Μ. Θελερίτη και ο Γ. Θεοφύλακτος, εκ μέρους της ελληνικής βουλής,  εξετάστηκαν τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης και του προσφυγικού ζητήματος, τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της διαφθοράς, η ασφάλεια της τροφής και των υδάτων, η ενέργεια, και η οικονομική συνεργασία.  Η ελληνική ομάδα πρότεινε δύο τροπολογίες στο κείμενο των τελικών αποφάσεων της Επιτροπής, οι οποίες έγιναν δεκτές σχεδόν ομόφωνα. Η  κ. Μ. Θελερίτη εισηγήθηκε  τη δεύτερη τροπολογία, η οποία  αφορούσε την προσθήκη μιας επιπλέον παραγράφου στο κείμενο των τελικών αποφάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση του εμπορίου με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας, της χρηστής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικότητας με παράλληλη διασφάλιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το σκεπτικό της τροπολογίας στηρίχθηκε στην ανάγκη μεγαλύτερης εναρμόνισης των μεταφορών και εν γένει της κυκλοφορίας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για εμπορικές δραστηριότητες. Μέσω της άρσης των εμποδίων και των συνόρων στη διασυνοριακή συνεργασία, μέσω της ενίσχυσης της εμπορικής και τελωνειακής συνεργασίας και της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος, ο ΟΑΣΕ και τα κράτη – μέλη του μπορούν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη αειφόρα ανάπτυξη, στην ευημερία, την σταθερότητα και την ασφάλεια. Ταυτοχρόνως, ο ΟΑΣΕ μπορεί να προωθήσει τη διαφάνεια στις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που αφορούν τον τομέα του εμπορίου και τη χρηστή διακυβέρνηση, προκειμένου να ενισχύσει τη λογοδοσία των κυβερνήσεων και απέναντι στην επιχειρηματική κοινότητα και απέναντι στους πολίτες.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.