Αύριο Παρασκευή Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων

Στο Δημαρχείο Λουτρακίου όλα στο φως 1Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 1η
Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και
λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 2012 – 2014 (Β’
φάση).
2.Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού, για το
2013 κι εφεξής.
3.Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος βοσκής, για το 2013 κι
εφεξής.
4.Περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων,
για το 2013 κι εφεξής.
5.Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού,
για το 2013 κι εφεξής.
6.Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών νεκροταφείου, για το 2013 κι
εφεξής.
7.Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών διαφήμισης, για το 2013 κι
εφεξής.
8.Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για το 2013 κι εφεξής
9.Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης, για το 2013 κι εφεξής.
10.Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων, για το 2013 κι εφεξής.
11.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, για το 2013.
12.Αποδοχή ποσού #10.766,02# € από ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης και κατανομή αυτού.
13.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή μετά του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 (οικονομικού έτους 1/1-31/12/2010) της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ).
14.Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1/2011 – 31/5/2011 (ημερομηνία Α.Δ.Σ. για λύση της Επιχείρησης) και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων – Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της 1/6/2011 της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ).
15.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 192/2011 Α.Δ.Σ. Ορισμός νέων εκκαθαριστών της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ).
16.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.” για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, τριετίας 2013-2015. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.
17.Λήψη Απόφασης για συνεργασία του Δήμου με εξουσιοδοτημένο Κέντρο Ανακύκλωσης Οχημάτων (ΟΤΚΖ).
18.Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας («ΜΕΡΙΜΝΑ»)”.
19.Συμμετοχή ή μη του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για το έτος 2013.
20.Γνωμοδότηση για εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως στο Λουτράκι.
21.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 357/2012 Α.Δ.Σ., περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π., ετών 2000-2008, στη Δ.Κ. Ισθμίας.
22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, έτους 2011, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.
23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης και νεκροταφείου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.
24.Συγχώνευση 6ης δόσης του αριθμ. 475/2006 χρηματικού καταλόγου, διαγραφή 1ης δόσης από τον αριθμ. 195/2004 χρηματικό κατάλογο και επαναβεβαίωση ως 10η δόση για την ιδιοκτησία (8) της 6/1998 Πράξης Αναλογισμού στους Αγ. Θεοδώρους.
25.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λίμνης Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας (τμήμα Β’ και τμήμα Δ’)” (αρ. μελ. 169/2003).
26.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Φεβρουάριος 2013).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2012-2014 (Β’ φάση) και το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2013 θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail ή cd)
Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.