17/07/2024

Απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας : Το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα καταστήματα Λουτρακίου

6

Απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας : το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα καταστήματα Λουτρακίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας σε δημοσίευμα του tvtv ( διαβάστε το δημοσίευμα εδώ ). Σύμφωνα με το δημοσίευμα αναγνώστης – επιχειρηματίας αποδεικνύει ότι το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητές του. Από την άλλη  ο Πρόεδρος του Λιμ. Ταμ. Λουτρακίου – Περαχώρας  υποστηρίζει ότι  το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα καταστήματα Λουτρακίου, αφού έγινε η υπογραφή παραλαβής – παράδοσης ωστόσο εκκρεμεί η υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης από  τον  αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών κ . Στυλιανίδη .

Εντέλει δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο:
Υπάγονται είτε όχι οι επιχειρήσεις στο Λιμενικό ταμείο Κορίνθου;

Πολύ απλά οι επιχειρηματίες να κάνουν αίτηση; Να πληρώσουν το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου και εάν όχι ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τα πρόστιμα που θα προκύψουν;

Ακολουθεί η επίσημη Απάντηση   του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας Μαρίνη Αριστείδη :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Δυνάμει του άρθρου 46 παρ. 1 του Ν. 4071 /2012  το Νομικό Πρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας που είχε συσταθεί ήδη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999, όφειλε να συγκροτήσει εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση  του νόμου, ήτοι έως την 11-6-2012  νέο Διοικητικό συμβούλιο. Πράγματι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας συγκρότησε Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως και εμπροθέσμως, δυνάμει της με αριθμό   84/2012  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων της 17-05-2012 .

Μέσα στην ίδια προθεσμία ολοκληρώθηκε από την αρμόδια επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012 η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και των εκκρεμών δικών και συμβάσεων που είναι σε εξέλιξη και που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές για το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάχθηκε και το από   18-06-2012   πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφηκε από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κορινθίας κ.  Γιαννακούλια Ευάγγελο και από τους προέδρους των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων εντός των ορίων του Νομού Κορινθίας, δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκαν όλες οι αρμοδιότητες στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

Στη συνέχεια απεστάλη στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου  η πράξη συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων εντός των ορίων του Νομού Κορινθίας, η έκθεση απογραφής καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και πλέον απομένει η κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και  Ναυτιλίας και  Αιγαίου , Ανταγωνιστικότητας για να πραγματοποιηθεί η κατανομή του τακτικού προσωπικού που υπηρετούσε στον Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την πραγματοποίηση της άμεσης μεταφορά αρμοδιοτήτων στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία εντός των ορίων του Νομού Κορινθίας.

Λόγο  του γεγονότος  ότι  δεν έχει  υπογραφεί  από  τον  αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών κ . Στυλιανίδη η κοινή υπουργική απόφαση που απαιτεί η παρ. 7β του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012,  έχουν ανακύψει πολλά σοβαρά προβλήματα για όλα τα καταστήματα που λειτουργούν στην παραλία του Λουτρακίου κατά τη διάρκεια μάλιστα της τουριστικής περιόδου. Συγκεκριμένα το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου, εάν και έχει ήδη υπογράψει το πρωτόκολλο παράδοσης των αρμοδιοτήτων του διά του προέδρου του στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου, εξακολουθεί να παραγγέλνει στο Λιμεναρχείο Κορίνθου να εποπτεύει και ελέγχει σχεδόν καθημερινά τα καταστήματα του Λουτρακίου για πάσης φύσεως θέματα, για τα οποία όμως πλέον δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δημιουργώντας τεράστια αναστάτωση και σύγχυση στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό η σχετική υπουργική απόφαση που απαιτεί ο νόμος για να μην υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων εντός της χερσαίας ζώνης της πόλεως του Λουτρακίου, όπου ευρίσκονται πληθώρα καταστημάτων.

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

6 thoughts on “Απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας : Το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα καταστήματα Λουτρακίου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *