Έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστήμιου Πατρών: “Αλληλεπίδραση Περιφερειακών Πανεπιστημίων και Κοινωνιών”

0

Έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστήμιου Πατρών: “Αλληλεπίδραση Περιφερειακών Πανεπιστημίων και Κοινωνιών”

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Tatoulis-Trip - Bouklis21.02.13Στην Τρίπολη,έδρα της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε την, Πέμπτη (21.02.13), συνάντηση εργασίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κου Π.Τατούλη,  εκπροσώπου της Περιβαλλοντικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πατρών: αν.Καθηγητή κου Ι.Τρυπαναγνωστόπουλου και του Γραμματέα του Περιφερ.Συμβουλίου και Περιφερειακού Συμβούλου, Λ.Μπούκλη.
Θέμα της συνάντησης ήταν η έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστήμιου Πατρών, σε συνέχεια της επίσκεψης του Λ.Μπούκλη στην Πρυτανεία (Πάτρα, 15.01.13).
Η εφαρμογή της καινοτομίας, π.χ. σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και η δημιουργία/παρακολούθηση “πράσινων” δεικτών σε θέματα αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το φάσμα της οικονομίας αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία της συνάντησης, η οποία τις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσει στην από κοινού διαμόρφωση συμφώνου συνεργασίας.
 Χαρακτηριστικά, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αναφέρθηκε ότι αν παράλληλα με την πρόσφατη «βίαιη» ενεργειακή μείωση της κατανάλωσης λόγω της οικονομικής κρίσης επιδιωχθεί μίαμεθοδευμένη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% (για εναρμόνιση με τον στόχο 20-20-20 για το 2020) και εφαρμοστεί για μια 30ετία, τότε η πρωτογενής ενέργεια, σε εθνικό επίπεδο, που θα εξοικονομηθεί ισοδυναμεί με την ενέργεια του πετρελαίου που πιθανολογείται στα κοιτάσματα του Ιονίου και εκτιμάται σε 80-100 δις ¤. 
 
Επιπρόσθετος στόχος, μεταξύ άλλων, αποτελεί και η μεταφορά τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο στην ευρύτερη Πελοποννησιακή κοινωνία και η μόνιμη διασύνδεσή του με νέους / νέες για την δημιουργίακαινοτόμων επιχειρήσεων.
 
Σε αυτή την τοπική και ενδοπεριφερειακή διασύνδεση σημαντικό ρόλο θα αποτελέσει το τρίπολο συνεργασίας: Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πανεπ. Πατρών και Πανεπ. Πελοποννήσου.
 
Η επικείμενη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πατρών, υπογραμμίζει, εκτός των άλλων, και το γεωγραφικό αδιαίρετο της Πελοποννησιακής γης, όπου ισοτίμως μετέχουν, ως ίσοι μεταξύ ίσων, τόσο η Αχαϊα όσο και η Ηλεία, δίπλα σε Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα, Λακωνία Μεσσηνία.

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *