50 εκατ. ευρώ θα κοστίσει στην Ελλάδα η προεδρία της Ε.Ε. Να παραιτηθεί ζητά η Γερμανία