26/05/2024

Τσούμπας

VIDEO – Σχολιασμός.Τοποθετήσεις εκπροσώπων Φορέων, Κομμάτων. Συνεδρίαση – Διαβούλευση κλείσιμο Υπηρεσιών στο Λουτράκι

Ο κ Παππάς έκρινε ότι η συνεδρίαση έγινε κατόπιν εορτής αφού έφυγε το ΙΚΑ και φεύγει το Αστυνομικό Τμήμα. Αναρωτήθηκε...

Τι γίνεται με τους εργαζομένους της Pepsico – Ήβη, τοποθετήσεις εκπροσώπων εργαζομένων και Σωματείων (Τιφτικίδης,Παναγιώτου,Τσούμπας,Ασημακόπουλος,Αλεξίου)

Τι γίνεται με τους εργαζομένους της Pepsico - Ήβη. Τοποθετήσεις Νομικού εκπροσώπου εργαζομένων Γ. Παναγιώτου,του Προέδρου εργαζομένων Λ Τιφτικίδη, Πρόεδρος...