συνεδρίαση του χθεσινού περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

9 Προτάσεις ΠΕΣΥ Πελοποννήσου για αναστροφή πορείας κατά τη συνεδρίαση του χθεσινού περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Εννέα προτάσεις, που συνιστούν μια άλλη πολιτική αντίληψη για τον τόπο, όπως τις χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, προτάθηκαν...